Zahájení výstava pedagoga ITF Václava Podestáta: Daleko i blízko

  • hlavní
  • 09.03.2022
Zveme vás na výstavu pedagoga Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity Václava Podestáta – Daleko i blízko. Zahájení výstavy se koná ve středu 9. 3. 2022 od 18 hodinve 4. patře Domu U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1. Výstavu zahájí ředitelka UPM Helena Koenigsmarková a kurátor expozice Vladimír Birgus. Výstava potrvá do 19. 6. 2022.

Václav Podestát spoléhá na diváka – na jeho ochotu vcítit se do nálady snímků, spolupracovat při dešifrování symbolických významů fotografií, všímat si drobných detailů, objevovat kontrasty i analogie různých motivů. Autor přitom nedává jasné návody, jak mají být jeho fotografie čteny, téměř vždy z nich však vyzařuje nostalgie a jemný smutek. Hlavní roli na snímcích hraje většinou člověk, i když mnohé snímky nezachycují přímo jeho přítomnost a často jej ukazují jako jedince vydělujícího se z okolního hlučícího davu a ponořujícího se do svého nitra.
Na výstavě jsou zastoupeny Podestátovy černobílé záběry (zejména z dlouhodobého cyklu Lidé, který vzniká již od druhé poloviny 80. let minulého století) i barevné fotografie, jimž se autor v poslední době věnuje čím dál častěji (od roku 2005 v cyklu Privátní příběhy).


Václav Podestát z cyklu Privátní příběhu 2017 Václav Podestát z cyklu Privátní příběhu 2017

Další události

Všechny události