Jindřich Štreit: Století charitativního díla na Moravě

  • hlavní
  • 16.02.2022
Významný český fotograf a pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity Jindřich Štreit bude vystavovat své fotografie společně s dobovými snímky reprezentující charitativní dílo na Moravě v letech 1922 až 2022. Výstava se koná 16. 2. – 12. 3. v Galerii Biblio Vědecké knihovny Olomouc u příležitosti 100. výroční ustanovení Svazu Charity v Olomouci a 30. výroční založení Charity Olomouc.

Jindřich Štreit již řadu let spolupracuje s Charitou Olomouc. Jedním z projektů, na kterém spolupracoval, byl cyklus fotografií Kde domov můj, který se týkal problematiky bezdomovectví. V roce 2018 vydala Charita Olomouc netradiční publikaci fotografií Jindřicha Štreita Vzájemnosti, v níž se autor soustředil na osudy lidí bez domova. Kniha je víc než sociálním dokumentem. Ke slovu se dostala i poezie, která společně s fotografickými obrazy renomovaného umělce odkazuje k potřebě lásky, vzájemného vztahu a respektu k lidské důstojnosti. 

Další události

Všechny události