Jsme ze stejné planety

  • hlavní
  • 28.05.2021
Akce, jejíž pořadatelé se pro její vznik nechali v roce 2015 inspirovat dílem prof. Jindřicha Štreita, pedagoga Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity. Šlo o soubor fotografií třiceti cizinců z celého světa žijících v České republice. Věta jednoho z cizinců o vykořeněnosti přiměla pořadatele vysadit v parku ve Velké Bystřici několik stromů, které mají symbolizovat „zakořenění“ cizinců v Česku. Jindřich Štreit se do průběhu akce zapojuje pravidelně.

Letos bude ve Velké Bystřici vysazeno 29 stromů. Tentokrát výsadbu pořadatelé rozdělili do tří termínů, vše ve znamení Velké Británie a Irska. První část stromů bude do země zapuštěna 28. května za přítomnosti úspěšného architekta Davida Vávry, jež na závěr tohoto dne popovídá o Londýně.

V sobotu 5. června budou stromy sázeny po celém území Velké Bystřice. Později se akce přesune do zámeckého parku – zde si účastníci mohou opéct špekáček a podílet se na instalaci tradiční výstavy fotografií Jindřicha Štreita.

Událost Jsme z jedné planety vyvrcholí v sobotu 12. června, kdy bude vysazeno posledních šest stromů. Součástí hlavního programu bude food festival. Do programu akce zakomponovali pořadatelé také vystoupení Kabaret Dynamit novocirkusové kabaretní koláže Cirk La Putyka.

Zdroj: www.ol4you.cz


Další události

Všechny události