Online konference The Days After

  • hlavní
  • 26.01.2021
Ve dnech 26. – 27. 1. 2021 se koná mezinárodní online teatrologická konference, která se bude zabývat etickými dilematy industriální a post-industriální společnosti v divadle 20. a 21. století ve světle divadelních her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc. Právě letos v lednu připadá 100. výročí uvedení divadelní hry RUR v Národním divadle v Praze. Na konferenci se podílí také naše Oddělení kulturní dramaturgie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

Konference nahlédne tematiku her RUR a Bílá nemoc jak optikou současné interpretace těchto Čapkových her v českém, rakouském a portugalském prostředí, tak prostřednictvím vybraných příkladů jejich uvedení v balkánských zemích, Velké Británii, USA, Španělsku na Slovensku a v dalších zemích světa. Jeden z konferenčních bloků bude věnován scénografickému ztvárnění obou her. Hlavní tematické okruhy konference jsou:

  • Inscenační tradice divadelních her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc v Československu/České republice a zahraničí: dramaturgické a režijní výklady, scénografické a kostýmní ztvárnění a kritická reflexe,
  • etická a existenční dilemata industriální a post-industriální společnosti v současném divadle příbuzná tematice her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc,
  • umělá inteligence v divadle.Hra RUR odstartovala linii vědeckofantastické tematiky v Čapkově románové i dramatické tvorbě, přičemž na zvláštní naléhavosti v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 získalo v současnosti především drama Bílá nemoc. Obě hry jsou varováním před etickými a existenciálními dilematy moderní civilizace spojenými s globálními hrozbami vyvolanými negativními dopady techniky a technologií, totalitarismem, zbrojením či pandemií. Umělá inteligence se na jednu stranu mezitím stala běžným pomocníkem a součástí našich životů, která mimo jiní skládá hudbu a maluje obrazy, na straně druhé vyvolává etická dilemata a obavy stejně silné jako před 100 lety.

Konference nabídne příležitost k setkání teatrologů, dramaturgů, kurátorů a režisérů z ČR, Slovenska, Slovinska, Turecka, Portugalska, Německa a Kanady. V úvodu konference vystoupí s příspěvkem o současných etických dilematech ve vztahu k současnému stavu techniky a technologie socioložka Tereza Stöckelová, nebude chybět příspěvek Dr. Hasana Zahiroviče působící na Slezské univerzitě, renomovaného odborníka na dramatiku Karla Čapka, režisér, pedagog a loutkář Marek Bečka nebo Zdeněk Vacek, ředitel Památníku Karla Čapka.

Konference se uskuteční na platformě Zoom. Jednacím jazykem bude angličtina. Konferenci pořádá Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu společně s Pražským Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry a Oddělením kulturní dramaturgie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Po uskutečnění konference budou příspěvky publikovány v konferenčním sborníku.

Více k programu konference uvádí Institut umění - Divadelní ústav na svém webu ZDE.

Registrovat na webinář se můžete na linku ZDE.


Další události

Všechny události