O slovinské a slovenské poezii

  • hlavní
  • 18.06.2020
V Domě umění Galerie výtvarného umění v Ostravě (ul. Jurečkova 9) se uskuteční setkání a beseda nad českými překlady ze slovinské a slovenské poezie. Hosty cyklu pořadů Poezie na kolečkách / Poetry on Wheel budou slovenista Aleš Kozár a slovakista a pedagog Slezské univerzity Miroslav Zelinský, kteří budou hovořit o nových překladech básnických textů vycházejících v českých nakladatelstvích v posledních deseti letech. Besedu moderuje Jiří Macháček, šéfredaktor revue Protimluv.

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (*1961) vystudoval český jazyk a historii na univerzitě v Brně, poté působil v brněnské pobočce Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Pracoval jako literární redaktor v televizi a rozhlase. V letech 2002–2004 byl lektorem na Univerzitě Erfurt v Německu. Od roku 2004 spolupracoval s Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Na Ústavu bohemistiky a knihovnictví a poté na Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity vyučuje rozhlasovou a televizní scenáristiku, rozhlasovou dramatiku a estetiku. Ze slovenštiny do češtiny přeložil např. básnickou antologii Rytíři textových polí věnovanou slovenské poezii po r. 1989 a je rovněž autorem překladu rozsáhlé antologie básnické skupiny Osamělí běžci, která vyšla v nakladatelství Protimluv v roce 2017.


Další události

Všechny události