Vernisáž výstavy Roztroušená paměť

  • hlavní
  • 24.09.2020
Ve čtvrtek 24. září od 18 hodin se koná vernisáž fotografické výstavy s názvem Roztroušená paměť spolu s uvedením katalogu doktorandů Institutu tvůrčí fotografie FPF SU Ondřeje Durczaka, Arkadiusze Goly a Lukáše Horkého. Tito posluchači studijního programu Tvůrčí fotografie dokumentovali v rámci programu POHO2030 pohornickou krajinu Karvinska. V rámci večera se také uskuteční autorské čtení z knihy Šikmý kostel autorky Karin Lednické, autogramiáda a beseda s Annou Durajovou o programu POHO2030. Knižní novinku si můžete v místě konání vernisáže koupit se slevou 15 %.

Na výstavu vás zvou kulturně-umělecký prostor KUPE, Slezská univerzita, program POHO2030 a knihkupectví KOSMAS. Komponovaný pořad se koná pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Kanii a rektora Slezské univerzity doc. Pavla Tuleji. Akce je součástí programu 63. ročníku Bezručovy Opavy.Projekt POHO2030:

Autorem Koncepce rozvoje Pohornické krajiny Karvinska je společnost MSID, a.s. Jejím cílem je do roku 2030 přeměnit Pohornickou krajinu Karvinska na prosperující území s pestrým a udržitelným životem. Vnímáme současný stav jako výchozí bod pro rozvoj, kterým bude zpřístupnění a zatraktivnění krajiny lidem a novým nápadům. Území chceme rozvíjet v souladu s novými trendy směřujícími ke klimatické neutralitě a udržitelnosti.

Pohornickou krajinou, zkráceně POHO, nazýváme část území mezi městy Havířov, Karviná a Orlová. Na tomto území, v minulosti silně ovlivněném těžbou uhlí, je dnes posledních pět činných důlních lokalit, které čeká postupné uzavření. Krok, který ovlivní nejen krajinný ráz, ale doslova život v celém regionu, nabízí zároveň širokou paletu možností, jak s tímto vzácným územním celkem dále naložit tak, aby z něj lidé mohli mít v budoucnu radost a užitek. Proto vznikla z podnětu Moravskoslezského kraje Koncepce rozvoje Pohornické krajiny Karvinska.

Území mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou je unikátní místo, kde nezdolná síla přírody postupně zakrývá stopy důlní činnosti z předešlých let. Krajina, která se ocitla na hraně a vrací se zpět do rovnováhy. V minulosti těžce zkoušená, dnes čekající na lidi, kteří ji znovu probudí k životu. Spící země tisíce možností. Tím vším je Pohornická krajina. Územní celek po staletí ovlivňovaný těžbou uhlí, a dnes stále místo s obrovským potenciálem sloužit nadále lidem – s klidem a novou tváří.

Zdroj: http://www.poho2030.cz/


Další události

Všechny události