Akademický den 2018

Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 se odehrálo v duchu 10. výročí založení Fakulty veřejných politik v Opavě. Rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Pavel Tuleja při této příležitosti ocenil medailemi ty pracovníky, kteří se na rozvoji nejmladší součásti významně podíleli či se jinak zasloužili o získání jejího dobrého jména na vysokoškolském trhu nejen doma, ale také u zahraničních patnerů.

Foto: David Macháč a Ondřej Durczak/Institut tvůrčí fotografie