Slavnostní kolokviální seminář prof. Martina Černohorského

31. srpna 2018 oslavil v Brně významné jubileum 95. let života prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., velký podpůrce vzniku Slezské univerzity v Opavě a její první rektor v letech 1992 - 1998.

U této příležitosti připravil Matematický ústav v Opavě Slavnostní kolokviální seminář Úspěch historie a lingvistiky při rehabilitaci Newtona a jeho prvního axiomu pohybu považovaného po bezmála celá tři století až dosud nesprávně za pouhý zvláštní případ druhého axiomu, který přednesl právě jubilant. Jeho námětem byla historická, lingvistická a matematicko-fyzikální tematika s důrazem na přesah matematiky a fyziky do jiných oborů a kooperaci s nimi.