Poplatek za studium ve více studijních programech

Jak posuzovat případ, kdy povinnost hradit poplatek za studium vzniká studentovi dle údajů matriky SIMS ve třech studijních programech?

V § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách je stanoveno:

„(3) Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek  základu; do doby studia se započtou též doby všech  předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, přičemž období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou.“.

Přičemž práva a povinnosti studenta studujícího současně ve třech různých bakalářských studijních programech je třeba posuzovat individuálně, podle toho, o studium ve kterém ze tří programů se v tom kterém daném případě jedná.

Dobu předchozího řádně neukončeného studia v bakalářském studijním programu je proto třeba započítávat do doby studia v každém ze tří bakalářských studijních programů.

Studentu je nutno samostatně stanovit poplatek za studium v každém ze tří bakalářských studijních programů.