Nastavení pro Windows

Nejjednoduším způsobem si nastavíte síť Eduroam pomocí autokonfigurační utility Eduroam CAT. Nicméně je možné si nastavit síť Eduroam i ručně.

Ruční nastavaní

V první řadě je potřeba nainstalovat certifikát certifikační autority. Aktuálně používaná certifikační autorita je USERTrust RSA Certification Authority.


1. Otevřeme ovládací panely (případně přepněte do "Hlavního ovládacího panelu") a pokračujeme podle obrázků. Vybereme odkaz Síť a internet dále Centrum síťových připojení a sdílení a odkaz Spravovat bezdrátové sítě.
0203_win71.png
2. V menu klikneme na dokaz Přidat.
0203_win73.PNG
3. Klikneme na tlačítko Ručně vytvořit síťový profil.
0203_win74.jpg
4. Nastavíme tyto atributy:
Síťový název: eduroam
Typ zabezpečení: WPA-podnikové
Typ šifrování: AES
Klíč zabezpečení necháme prázdný
zaškrtneme možnost Vytvořit připojení automaticky
a klikneme na Další.
0203_win75.jpg
5. Poté, co byla síť Eduroam úspěšně přidána, klikneme na Změnit nastavení připojení.
0203_win76.jpg
6. V kartě Připojení zkontrolujeme tyto atributy:
Název: eduroam
SSID: eduroam
Typ sítě: Přístupový bod
Dostupnost sítě: Pro všechny uživatele
Zaškrtneme Připojit automaticky, pokud je tato síť v dosahu
Zaškrtneme Pokud síť nevysílá svůj název (SSID)
Pole Připojit k preferovanější síti, pokud je k dispozici nechat volné
Potvrdit OK.
0203_win77.jpg
7. V kartě Zabezpečení zkontrolujeme následující volby:
Typ zabezpečení: WPA2-podnikové
Typ šifrování: AES

Zvolte metodu ověřování v síti: Microsoft PEAP (Protected EAP)
Zaškrtnout: Zapamatovat pověření pro toto připojení pro každé přihlášení
a kliknout na Nastavení.
0203_win78.jpg

8. Nastavíme následující atributy

Zaškrtnout pole Ověřit certifikát serveru
Zaškrtnout pole Připojit k těmto serverům a vyplnit servery radius1.slu.cz;radius2.slu.cz

V důvěryhodných kořenových certifikačních autoritách zaškrtnout USERTrust RSA Certification Authority
Zaškrtnout pole Povolit rychlé obnovení připojení
a  poté stiskneme tlačítko Konfigurovat.

0203_win79.PNG
9. Pole Automaticky použít mé uživatelské jméno a heslo a doménu, pokud existuje, pro přihlášení k systému Windows ponecháme volnou, potvrdíme OK, při návratu na předchozí obrazovku taktéž potvrdíme OK.
0203_win710.PNG
10. Po kliknutí na ikonu připojení na spodním panelu monitoru (viz obrázek) se zobrazí následující dialog, vybereme Eduroam a klikneme na Připojit.
0203_win711.png
11. Uživatelské jméno zadejte vždy (bez ohledu na fakultu/ústav) ve tvaru:
uživatelské_jméno@slu.cz
např. abc0001@slu.cz
a vyplňte Eduroam heslo. Položku Přihlašovací doména nechte prázdnou. Pokud budeme úspěšně ověřeni, gratulujeme!
0203_win712.PNG