Soutěž o nejlepší středoškolskou esej

Dne 15. 12. 2021 se konalo slavnostní vyhodnocení soutěže o nejlepší gymnaziální esej na téma Žijeme ve svobodné zemi? Soutěže, kterou pořádala Slezská univerzita v Opavě, se letos mohli zúčastnit studenti 4. ročníků gymnázií Moravskoslezského kraje. Zapojeni byli také učitelé češtiny daných gymnázií, kteří měli složitý úkol udělat předvýběr jedné až tří prací, které následně putovaly na Slezskou univerzitu v Opavě do rukou pedagogů Ústavu bohemistiky a knihovnictví, kteří se stali členy odborné poroty. Jejich úkol zněl jasně - vybrat tři nejlepší studentské eseje. Na 1. místě se umístila Zita Maršíková - Mendelovo gymnázium Opava, 2. místo získal Viky Golů - Gymnázium Nový Jičín a 3. místo obsadila Magdaléna Majetná - Gymnázium Třinec. Tři nejlepší oceněné eseje si můžete přečíst zde.