Nový obrázek

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Martin Bareš je profesorem neurologie a současným rektorem Masarykovy univerzity v Brně, která podpořila vznik prvních součástí Slezské univerzity před třiceti lety. Přednáší na univerzitě v oborech jako je např. všeobecné lékařství či neurofyziologie. Věnuje se také jako školitel doktorandům, kterým se snaží předat své letité zkušenosti. Zastává pozici člena vědeckých rad, ale rovněž patří do redakční rady mnoha odborných vědeckých časopisů, kde publikuje. Kromě článků do časopisů je autorem, ale i spoluautorem mnoha vědeckých publikací, které slouží jako učební materiály budoucím odborníkům.

Toto jubileum je významné také pro Masarykovu univerzitu, protože to byla právě naše univerzita, která na počátku 90. let významně napomohla založení Slezské univerzity, jelikož základními stavebními kameny budoucí Slezské univerzity se staly dvě nově založené fakulty, které původně byly součástí Masarykovy univerzity. Slezská univerzita a Masarykova univerzita tak jsou historicky velmi úzce spřízněny a lze tedy říct, že jsou to sesterské vysoké školy.    

Vznik Slezské univerzity na počátku 90. let byl důsledkem listopadové demokratické revoluce, krásné atmosféry znovunabyté svobody a nových možností. Význam působení Slezské univerzity spatřuji především v tom, že v regionu od počátku 90. let plní důležitou roli vzdělávací, osvětovou a kulturní; včetně toho, že má velké možnosti vytvářet předpolí k budování a posilování vztahů s polskými univerzitami a kulturními institucemi. 

Do dalších let Slezské univerzitě přeji jen to dobré a za Masarykovu univerzitu se těším na další spolupráci a společný postup v oblastech našeho společného zájmu směrem k podpoře a rozvoji vzdělanosti v naší zemi.