PhDr. Jaroslav Burda

Jaroslav Burda je významnou osobností počátků Slezské univerzity v Opavě. Stal se totiž členem přípravného výboru vzniku naší alma mater a jedním z autorů petice na táboře lidu za Matici slezskou. Jedná se také o pedagoga a bývalého ředitele Střední technické školy na Kolofíkově nábřeží v Opavě a čestného člena Rotary Clubu v Opavě.


Myšlenka univerzity opětně silně vystoupila do povědomí Matice slezské ihned po obnově této společnosti v prosinci 1989. Hlavním nositelem snahy byl PhDr. Jiří Urbanec a my členové jsme jej podporovali. Já sám jsem tuto myšlenku prezentoval v Ostroji Opava, kde jsem byl ve funkci personálního náměstka. Ač jsem se v úzkém organizačním kruhu Magliona, Urbanec, Hruška, Fronček a pár dalších nadšenců přímo nepohyboval, byl jsem jako předseda Matice dobře informován. Myšlenka byla šířena a snad významně podpořena i na Táboře slezského lidu na Ostré hůrce 19. 5. 1990, kde bylo v textu dopisu presidentu republiky sděleno přání mít Slezskou univerzitu. Dopis jsme psali s J. Urbancem a já jej pak před cca 8000 účastníky přečetl a předal předsedovi vlády ČR dr. Pithartovi s prosbou o předání a pokud možno i s přímluvou, což bylo přislíbeno a také splněno.

Snad již z toho sdělení je patrné, že SU je mi blízká a sympatická a jsem hrdý, že ji v Opavě a Karviné máme. Ostatně v dobrém vztahu jsem byl i s panem rektorem M. Černohorským a když v počátcích byla potřeba řešit ubytování studentů, tak jsem je poskytl ve STŠ na Kolofikově nábřeží. Vznik Slezské univerzity považuji za nejvýznamnější událost po roce 1990 v Opavě. Teprve pak následuje biskupství, kde se Matice taktéž významně angažovala přímým kontaktem s arcib. Graubnerem, a dopisy biskupům ČR a zejména Polska, kteří nás významně podpořili. A také dopis papeži měl úspěch. Co se týká vzdělanostní kvality, tak je univerzita velkým přínosem bez ohledu na uplatnitelnost v regionu. A samozřejmě váš přínos výstavbě a opravám dnes vašich budov. Bojujte o pozici a nepouštějte žádné obory. Do dalších let přeji vše nejlepší, úspěchy a dobrý pocit...