Petr Urbánek

Opavský rodák Petr Urbánek se již od mládí věnuje hudbě, kterou studoval na vysoké škole a na Lidové konzervatoři v Ostravě. Poprvé se představil veřejnosti v roce 1999 ve Slezském divadle v Opavě. Nyní je členem operního sboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, ve kterém ztvárnil například roli Markýze d’Obigny v opeře Giuseppe Verdiho La traviata. Mimo divadlo aktivně spolupracuje například s Kubínovým kvartetem, Cracow Horn Quartet a souborem Kaemika corni z Ostravy.

Jak se Slezská univerzita vypořádala s definováním vlastního sebeurčení a s naplněním snů a vizí Slezanů, s nimiž byly základní kameny univerzity ve dvou jejích sídelních městech – Opavě a Karviné – pokládány?

 S definováním vlastního sebeurčení se SU vypořádala a myslím stále vypořádává na výbornou. Vždyť právě více jak stoleté snahy města Opavy se naplnily 28. 9. 1991 zřízením Slezské univerzity, která vznikla ze dvou fakult, Filozofické v Opavě a Obchodně podnikatelské v Karviné. Jako definování vztahu Opavanů a naplnění snů Slezanů použiji citát tehdejšího děkana Filozofické fakulty v Opavě doc. PhDr. Jiřího Urbance, CSc., ze zahájení výuky Filozofické fakulty 11. 10. 1990. "Hlas zvonů a  zvuk sirén oznámil obyvatelům slezské metropole, že ve staroslavném a těžce zkoušeném městě Opavě zahajuje svou činnosti vysoké školství..."

A to bych si přál i 30 let po zahájení činnosti SU, hlas zvonů a zvuk sirén na oslavu této výjimečné události.

Jak SU přispívá k životu specifického regionu, v němž působí?

Jednoznačně rozvojem vzdělanosti, poznání a kultury v našem regionu razovitem. Vždyť pět součástí školy, jakožto Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Obchodně podnikatelská fakulta, Fakulta veřejných politik, Matematický ústav či Fyzikální ústav, ať už v Opavě nebo Karviné, mluví za vše. A k tomu spousta studijních programů a oborů, od bakalářských, přes navazující magisterské a doktorské studium. Nemohu zapomenout na kurzy v rámci celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku. Určitě zajímavá je i spolupráce se zahraničními univerzitami, a to zejména v polském Slezsku. 

Co byste naší univerzitě přál do dalších let?

Slezské univerzitě bych ze srdce přál dalších 30 velmi úspěšných let, mnoho nadaných studentů, dobrých pedagogů, skvělého rektora, odpovídající finance a zajímavé studijní obory.