Fyzikální ústav v Opavě představil veřejnosti vůz pro měření kvality ovzduší

V rámci projektu RESTART získal v červnu 2020 Fyzikální ústav v Opavě vůz pro měření kvality ovzduší. Stejně jako ČHMÚ nebo Státní zdravotní ústav může provádět měření v terénu, ať už v Opavě nebo v okolí. Vůz bude využíván hlavně v rámci studijního programu Monitorování životního prostředí, nebo v předmětech jako Environmentální informatika, Fyzikální vlastnosti atmosféry a Ochrana ovzduší. Nový měřící vůz se veřejnosti představil 30. června 2020 na Horním náměstí v Opavě.

Vůz je vybaven kompletní meteorologickou stanicí pro měření teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu, rychlosti a směru větru, srážek nebo globálního záření, která jsou pro vzdělávání v oblasti monitorování životního prostředí a environmentální informatiky klíčová. Dále je vůz vybaven přístroji pro měření koncentrace oxidů dusíku, amoniaku, těžkých kovů, přízemního ozonu a polétavého prachu. Vůz je vybaven sekvenčním vzorkovačem prašného aerosolu, který umožní provádět analýzu vzorků částic v ovzduší a zjišťovat přítomnost polyaromatických uhlovodíků, těžkých kovů, dioxinů a dalších toxických látek. Ani tady výčet všech měřících přístrojů nekončí.

Vůz přispěje k měření kvality ovzduší v konkrétních místech v Opavě a jejím okolí, především tam, kde měření dosud nebylo praktické nebo možné. Zjistí se tak velmi přesně, jaké dopady na kvalitu ovzduší mají přijatá opatření, jak změny v dopravě ovlivňují znečištění nebo jak silný dopad má inverze v zimních měsících. Takto může Fyzikální ústav spolupracovat s obcemi a firmami na monitorování a zlepšování kvality ovzduší v Opavě a jejím okolí.