Odhalení Srdce studentstva k připomínce listopadových událostí

14. listopadu 2019 si zástupci Slezské univerzity i veřejné správy připomněli listopadové události roků 1939 a 1989 odhalením uměleckého díla Srdce studentstva v blízkosti univerzitní budovy na Mírové ulici v Opavě. Slavnostní akt neodkazoval pouze na roli studentů při zmíněných událostech, ale poselství mířilo také k budoucím generacím studentů, nejen těch opavských a karvinských.

Po odhalení Srdce studentstva, díla talentované česko-německé umělkyně Christine Habermann von Hoch, audiovizuální projekci historických událostí v Opavě, promítaných na stěnu univerzitní budovy a hudební vložce Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity přišel na řadu happening organizovaný Studentskou unií Slezské univerzity. Jeho záměrem bylo přihlášení se ke studentské deklaraci, která si kladla za cíl zdokumentovat nejen vztah současné generace k hodnotám, za něž bojovali rodiče současných VŠ studentů, ale také jejich postoje k aktuálním problémům dnešního světa. K deklaraci bylo možné přihlásit se otiskem ruky přímo při ceremoniálu. Následně byla urna s poselstvím dalším generacím uložena do časové schránky u paty uměleckého díla.

Že se nejedná pouze o oslavy, připomnělo také scénické čtení členů divadelního souboru Dramkrou při Slezské univerzitě a následná debata s reálnými protagonisty listopadových událostí 1989 na Opavsku. Tito hrdinové všedních dnů svým jednáním ovlivnili například i možnost vzniku naší Slezské univerzity. V závěru akce zahřál přítomné skvělý Thom Artway s jeho kapelou.

Vedle této akce byli studenti Slezské univerzity také vyzváni k tomu, aby napsali esej, ve které se svěří se svými pohledy a postoji k listopadu 1939 a 1989. Výběr byl poté zveřejněn na webových stránkách univerzity. Vyzyvatel, Studentská unie Slezské univerzity, byla mile překvapena nejen počtem vypracovaných prací, ale i jejich vysokou myšlenkovou hloubkou a úrovni.