Slezská univerzita podpořila Běh Zoo Ostrava pro gibony

Slezská univerzita (SU) se na konci prázdnin připojila k charitativní akci Běh Zoo Ostrava pro gibony a zároveň vyzvala k účasti všechny své studenty, pedagogy i zaměstnance. Spolupráce Slezské univerzity se Zoo Ostrava začala už v roce 2018 formální adopcí samičky orla královského (návaznost na slezskou orlici, kterou symbolicky SU nese ve své značce).

Charitativní běh pro všechny bez ohledu na věk a výkonnost se konal 30. srpna 2019. Nejednalo se o závod a v cíli se neporovnávaly výsledky. Důležitá byla myšlenka podpory v podobě osobní účasti, jelikož výtěžek ze startovného byl poté věnován na záchranný program Coffee and Primate Conservation Project a také na podporu Zoo Ostrava. Běželo se na tratích přímo v areálu Zoo Ostrava o délce 480 m, 2,5 km a 5 km.

Všichni zapojení běžci se ještě před startem mohli osvěžit v našem stánku, kde zdarma dostali speciální Gibon energy drink. O skvělou zábavu na startu, na trati i mimo ni se postarala naše orlice (náš živý maskot). Naše studenty a zaměstnance, aktivně zapojené do běhu, jsme odměnili dárky šité přímo pro běžce (čelenka a ponožky). Na start se za Slezskou univerzitu postavili rektor doc. Pavel Tuleja nebo děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prof. Daniel Stavárek a další zástupci SU, spolu s rodinnými příslušníky.