"Kdykoliv se něco rekonstruuje, je to vždy spojeno s prachem, hlukem a nepohodlím. Jsme si toho vědomi a předem vám děkujeme za vaši spolupráci, trpělivost a shovívavost. Pevně věříme, že výsledek bude stát za to."

Implementační tým IS SU
AKTUÁLNĚ:

Info k zápisům

Zápisy do zimního semestru akademického roku 2019/2020

POZOR! Zápisy se budou provádět v novém IS SU a to:

v Opavě od 9. září 2019 od 17.00 hod. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Fakulta veřejných politik a Matematický ústav)
v Karviné od 10. září 2019 od 17.00 hod. (Obchodně podnikatelská fakulta)
harmonogram naleznete zde: https://is.slu.cz/predmety/obdobi

POZOR! Kontrola studia proběhne ještě na základě údajů v IS STAG.
Každá fakulta má nastaveny své podmínky, sledujte proto pečlivě aktuality Vašeho studijního oddělení: https://is.slu.cz/studijni/

září 2019

Školení pro pedagogy opavských součástí (FPF, FVP, MU)
všechna školení se uskuteční na Bezručově nám. 14 (budova FVP), učebna C401

Ústav bohemistiky a knihovnictví - 4. září 2019 od 13 hodin
Institut tvůrčí fotografie, Ústav pedagogických a psychologických věd, Ústav informatiky - 5. září 2019 od 13.30 hodin
Ústav cizích jazyků - 9. září 2019 od 9 hodin
Ústav bohemistiky a knihovnictví - 10. září 2019 od 13 hodin
Matematický ústav - 16. září 2019 od 13 hodin


Školení pro asistentky ústavů (FPF, FVP, MU)
všechna školení se uskuteční na Bezručově nám. 14 (budova FVP), učebna C401

11. září 2019 od 9 hodin - Sladká, Voždová, Polášková, Glabazňová, Knoppová, Kajnarová, Vavrlová, Šťastníková
17. září 2019 od 9 hodin - Kuklová, Bergrová, Černínová, Bortlíková, Böhmová, Mikolášová
................................................................................................................................................................................................................................................................


Vážení studenti a kolegové,

Slezská univerzita v Opavě v těchto dnech provedla důležitou změnu v podobě přechodu na nový informační systém, tzv. IS SU, který nahradil dosavadní informační systémy STAG (pro studijní agendu) a ELISA (pro spisovou službu).

Důvodem změny byla snaha přizpůsobit informační systém naší univerzity aktuálním potřebám stanoveným vývojem informačních technologií, legislativou, vedením jednotlivých součástí i pracovišť, ale zejména administrativně zjednodušit práci Vám, našim zaměstnancům a studentům. Nový systém v sobě integruje studijní agendu a spisovou službu, navíc obsahuje řadu funkcionalit, které Vám do budoucna usnadní práci.


Na tomto místě budete i nadále nacházet všechny potřebné informace k novému systému. Ty budeme pravidelně aktualizovat tak, jak se budou blížit aktuální změny, doplnění, školení či jiné důležité okolnosti procesu. Současně jsme pro vás připravili kontaktní e-mailovou adresu, na které nám můžete napsat své postřehy, rady či nápady, ale třeba i informovat nás o případných nedostatcích či nefunkčnostech. Kontaktní formulář se otevře po kliknutí na TECHNICKOU PODPORU vpravo dole.

Na jednotlivých součástech (fakultách a vysokoškolském ústavu) byl ustanoven lokální správce, tedy na osoba, zajišťující koordinaci zavádění a provozu IS SU na konkrétní součásti. Na ní se můžete primárně obracet s jak s dotazy obsahovými či dotazy týkajícími se údajů IS SU, tak také v případě technických obtíží při používání IS SU.

Pro jednotlivé součásti jsou tito lokální správci:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava - Jan Vlha
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná - Ing. Andrea Valentíny, Ing. Aleš Kachlík, Jan Chmela
Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava - Ing. Pavel Švacha
Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava - Mgr. Aleš Ryšavý


Věříme, že společně vše zvládneme a že se IS SU stane nejen naším moderním pracovním pomocníkem, ale i osobním společníkem.Děkujeme za vaši vstřícnost.  Váš Implementační tým IS SU