"Kdykoliv se něco rekonstruuje, je to vždy spojeno s prachem, hlukem a nepohodlím. Jsme si toho vědomi a předem vám děkujeme za vaši spolupráci, trpělivost a shovívavost. Pevně věříme, že výsledek bude stát za to."

Implementační tým IS SU

Nový obrázek
................................................................................................................................................................................................................................................................


Vážení studenti a kolegové,

Slezská univerzita v Opavě v těchto dnech provedla důležitou změnu v podobě přechodu na nový informační systém, tzv. IS SU, který nahradil dosavadní informační systémy STAG (pro studijní agendu) a ELISA (pro spisovou službu).

Důvodem změny byla snaha přizpůsobit informační systém naší univerzity aktuálním potřebám stanoveným vývojem informačních technologií, legislativou, vedením jednotlivých součástí i pracovišť, ale zejména administrativně zjednodušit práci Vám, našim zaměstnancům a studentům. Nový systém v sobě integruje studijní agendu a spisovou službu, navíc obsahuje řadu funkcionalit, které Vám do budoucna usnadní práci.


Na tomto místě budete i nadále nacházet všechny potřebné informace k novému systému. Ty budeme pravidelně aktualizovat tak, jak se budou blížit aktuální změny, doplnění, školení či jiné důležité okolnosti procesu. Současně jsme pro vás připravili kontaktní e-mailovou adresu, na které nám můžete napsat své postřehy, rady či nápady, ale třeba i informovat nás o případných nedostatcích či nefunkčnostech. Kontaktní formulář se otevře po kliknutí na TECHNICKOU PODPORU vpravo dole.

Na jednotlivých součástech (fakultách a vysokoškolském ústavu) byl ustanoven lokální správce, tedy na osoba, zajišťující koordinaci zavádění a provozu IS SU na konkrétní součásti. Na ní se můžete primárně obracet s jak s dotazy obsahovými či dotazy týkajícími se údajů IS SU, tak také v případě technických obtíží při používání IS SU.

Pro jednotlivé součásti jsou tito lokální správci:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava - Jan Vlha
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná - Ing. Robert Kempný, Ing. Lucie Vavrušková
Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava - Ing. Pavel Švacha
Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava - Mgr. Aleš Ryšavý


Věříme, že společně vše zvládneme a že se IS SU stane nejen naším moderním pracovním pomocníkem, ale i osobním společníkem.Děkujeme za vaši vstřícnost.  Váš Implementační tým IS SU