Jak se žije na univerzitě: 5. díl

  • Daniel Martínek
  • 04.05.2020
Dnes vám přinášíme poslední, tedy pátý díl cyklu Jak se žije na univerzitě, který mapuje životy studentů, pedagogů a dalších pracovníků univerzity v tomto nelehkém období.
Autor: Nikol Misaki Vavrlová – studentská redakce Slezské univerzity

 

Jak prospěšná může být v tomto období informatika? Jak se můžete do dobrovolnictví zapojit i vy z pohodlí svého domova třeba jen zapnutím svého počítače, vám prozradí Mgr. Kamil Matula z Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

V médiích se objevují zprávy o dobrovolnictví a pomoci z různých oborů, ať už se jedná o zdravotníky nebo například i řemeslníky či běžné občany. Jakým způsobem je nápomocná informatika?

V současné době je asi nejdůležitější rolí informatiky, byť nemusí být na první pohled viditelná, možnost provádění výpočtů na superpočítačích, ať už v rámci superpočítačových center nebo pomocí crowdsourcingu (např. Folding@Home). S tím souvisí také výzkum optimalizace a následná aplikace specializovaných algoritmů, které vedou k rychleji dosažitelným výsledkům při provádění velmi náročných výpočtů, modelování a simulací. Svůj výkon pro zkoumání spojená se SARS-CoV-2 (označení pro koronavirus - pozn. red.) tak nabízí také národní superpočítačové centrum IT4Innovations, jehož partnerem je také Slezská univerzita v Opavě. Co je i pro veřejnost viditelné, ale nemusí si to nutně spojit s informatikou, jsou nejrůznější interaktivní grafy a statistické či faktické informační portály a databáze, které umožňují sledovat trendy vývoje, které mohou sloužit k rozhodování krizových štábů, případně jsou ve vhodné podobě prezentovány jako informace veřejnosti. Zapomenout bychom také neměli, že pokrok v informatice a výpočetní a komunikační technice přinesl nástroje a aplikace, které nám pomáhají pracovat z domu, mít distanční výuku, komunikovat online s úřady apod. V současné době často zmiňovaná chytrá karanténa by se bez postupů v informatice, kybernetické bezpečnosti a informačních technologií neobešla. Nakonec si můžeme nechat i diskutabilnější využití prostředků autonomních a robotických systémů, např. využití dronů při monitorování karantény, což pomáhá bezpečnostním složkám při dohlížení, zda někdo neopouští uzavřené regiony či neporušuje zákaz pohybu tam, kde nemá.

Můžete našim čtenářům říct více o projektu Folding@Home, kterého se účastní také Slezská univerzita?

Folding@Home je projektem Stanfordské univerzity, který má za cíl pomoci výzkumným týmům při výzkumu nemocí a při hledání léčby. Využívá se například při výzkumech rakoviny, Parkinsonovy, Alzheimerovy či Huntingtonovy choroby a v aktuální situaci také SARS-CoV-2. K takovým výpočtům, simulacím a modelování je zapotřebí spousty výpočetního výkonu, který lze získat pouze ze spolupráce mnoha počítačových jednotek, kterým se práce rozdělí. Vzniká tak velký superpočítač, který je vytvářen počítači v organizacích, ale i doma. Používá při tom nevyužitého výkonu procesoru nebo grafické karty. Pomocí jednoduché aplikace, která pomáhá práci přerozdělovat, může pomoci každý. Ať už jednotlivec, anebo tým. Vznik týmu Silesian University v Opavě jsme spoluiniciovali s RNDr. Janem Novotným, Ph.D. z Fyzikálního ústavu, když jsme se o možnosti zapojení se do projektu dozvěděli z Twitteru jedné společnosti vyrábějící grafické karty. Do týmu se již zapojily desítky počítačů a blížíme se ke 2 tisícům poskytnutých výpočetních jednotek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak jistě víte, studenti a studentky Slezské univerzity se momentálně zapojují do dobrovolnických činností. Typickým příkladem jsou studenti oboru Všeobecná sestra (podívejte se na aktualitu s reportáží TV Polar). O jejich zapojení nás informovala doc. Yvetta Vrublová z Ústavu ošetřovatelství.

Již jsme o dobrovolné práci našich studentů a studentek – všeobecných sester – informovali, ale přesto: Máte přehled, kde všude se tito studenti zapojili do, po všech stránkách, nelehké práce?

Máme samozřejmě seznamy všech zapojených studentů zmíněného oboru. Jedná se o 102 studentů, kteří se zapojili do dobrovolnictví jmenovitě v těchto institucích - Slezská nemocnice a Psychiatrická nemocnice v Opavě, nemocnice Krnov, Havířov, Karviná, Třinec, Nový Jičín, Frýdek Místek, Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava. Někteří studenti vypomáhají také v domovech pro seniory nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Zdravotnický personál je aktuálně suverénně mezi těmi nejvytíženějšími. Studenti ale navíc mají ještě své studijní povinnosti. Zohlední nějak Fakulta veřejných politik těmto svým studentům jejich nasazení?

Tuto otázku mohu v současné době zodpovědět pouze tak, že na základě souhlasu Ministerstva zdravotnictví České republiky bude všem studentům nehledě na místo a výkony pracovní povinnosti odborná praxe, která je součástí studijního plánu, uznána.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studentský pohled na situaci nesmí chybět ani v posledním dílu. Tentokráte jsme vyzpovídali Annu Pavlicovou, která na Slezské univerzitě studuje obor Lázeňství a turismus.

Jak zvládáš samostudium a přípravu na zkoušky v krizové době?

Samostudium mi celkem vyhovuje, ale mám problém se k něčemu donutit, takže dělám hodně věcí na poslední chvíli. O zkouškách ještě nic nevím, takže příprava neprobíhá. Jedna ze zkoušek měla být příprava květnové akce venku, kam měla přijít spousta lidí. Akce se neuskutečnila, takže uvidíme, jak se situace vyřeší.

Co ti dala a vzala tato mimořádná situace?

Situace mi dala volný čas, ale bere mi podobně jako všem čas strávený s lidmi ve škole i v okolí, ale opatření chápu. Věřím, že situaci zvládneme a po skončení toho všeho se sejdeme někde u piva.