Národní úložiště šedé literatury

  • Jan Woitek
  • 16.01.2023
Národní úložiště šedé literatury pod záštitou Národní technické knihovny.

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) je služba Národní technické knihovny, jejímž hlavním cílem je zvýšení viditelnosti, zpřístupňování, ukládání a archivace tzv. šedé literatury. Hlavními součástmi NUŠL jsou vyhledávač šedé literatury a digitální repozitář.

NUŠL nabízí všem uživatelům:

  • bezplatný online přístup k informacím o šedé literatuře v ČR
  • intuitivní jednoduché vyhledávání
  • informace o umístění a dostupnosti dokumentů
Šedou literaturu získáváme od různých producentů, se kterými navážeme spolupráci. Spolupracujícím institucím NUŠL může přinést:

  • zajištění dlouhodobé archivace elektronických dokumentů a metadat
  • zviditelnění instituce a jejích výstupů v ČR i zahraničí
  • usnadnění povinného zveřejňování informací
  • Vedle samotného provozu systému je důležitým cílem NUŠL také podpora odborné diskuse o šedé literatuře. K té velkou měrou přispívá každoročně pořádaná Konference o šedé literatuře a repozitářích.

Vedle samotného provozu systému je důležitým cílem NUŠL také podpora odborné diskuse o šedé literatuře. K té velkou měrou přispívá každoročně pořádaná Konference o šedé literatuře a repozitářích.

https://nusl.cz/

https://invenio.nusl.cz/?ln=cs