Před 100 lety byla dána povinnost obcím mít knihovny. Výročí představuje nová výstava v univerzitní knihovně

  • Martin Kůs
  • 17.02.2020
OPAVA – V loňském roce tomu bylo sto let, kdy se začala psát nová etapa v kulturním rozvoji našeho národa. 22. července 1919 schválilo tehdejší Revoluční národní shromáždění (teprve v roce 1920 bylo zákonem ustanoveno Národní shromáždění republiky Československé, pozn. aut.) Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb., který ukládal městům a obcím povinnost zřídit veřejně přístupnou knihovnu v každé obci a menšinovou knihovnu tam, kde bylo jinonárodní obyvatelstvo.

Zákon stanovil, že knihovna v obcích do dvou tisíc obyvatel musí být otevřená aspoň 30 týdnů v roce, půjčovat se mělo jednou týdně, přírůstek měl být v počtu alespoň deseti vázaných knih ročně, minimální částka na zřízení a udržování knihovny stanovená zákonem byla nejméně ve výši 50 haléřů na jednoho obyvatele. Do té doby byly knihovny a půjčování knih především záležitostí spolkového života obyvatel té které obce.

Století uzákonění knihoven v republice se věnuje nová výstava, kterou zájemci najdou ve foyeru Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě (Opava, Bezručovo náměstí 14, v dvorním traktu) od 10. února do 2. března 2020. Navštívit ji je možné v otvírací době knihovny.

Vstup volný


Nový obrázek