Nový knihovní řád

  • Jan Woitek
  • 01.05.2023
Univerzitní knihovna SU má nový knihovní řád.


Univerzitní knihovna SU má nový knihovní řád

  • Najdete jej vytištěný k nahlédnutí na knihovním pultu a také v el. podobě zde

            Hlavními změnami jsou:

  • Zrušení registračních poplatků.
  • Zdražení upomínky a vyšší pokuta za den prodlení.