Zemřel Ing. Werner Bernatík, Ph.D., předseda Akademického senátu Slezské univerzity

  • Daniel Martínek
  • 30.06.2020
S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás včera ve věku 50 let náhle navždy opustil dlouholetý člen naší univerzitní rodiny Ing. Werner Bernatík, Ph.D. V jeho osobě tak ztrácíme mimořádnou osobnost, která byla od dob jeho vysokoškolských studií spjatá se Slezskou univerzitou a byla její významnou součástí. Univerzitní komunita přichází o pedagogicko-výzkumného pracovníka, který svou odbornou stopu zanechal také na zahraničních vysokých školách, mezi něž patřila Saxion University v holandském Enschede a Deventeru či ITT Dublin, a také významného člena univerzitního Akademického senátu, jemuž předsedal již druhé volební období.

Navždy nás opustil vždy dobře naladěný kolega a vysoce aktivní člověk, který se angažoval v mnoha společenských sférách. Narodil se v Třinci. Středoškolská studia strávil nejprve na Gymnáziu Český Těšín a poté na jazykovém Gymnáziu v Jevíčku, připravujícím své absolventy na zahraniční studia. Koncem osmdesátých let byl přijat na UK pro studium v Moskvě, avšak odtud hned v počátku přešel na Vysokou školu ekonomickou. Po Sametové revoluci a následných událostech, kterých se jako student 2. ročníku aktivně účastnil, se uplatnil v obchodní sféře pro zahraniční farmaceutickou firmu. Vznikající Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné však neztratil ze zřetele, když v počátcích její existence spolupracoval s jejími členy třeba i tím, že v průběhu svých pražských studií vozil ve svém studentském batohu do Karviné odbornou literaturu.

V roce 1999 absolvoval v Karviné s titulem bakalář obor Sociální management a poté pokračoval v navazujícím magisterském studiu oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách. Po absolutoriu se opět vrhl do podnikatelského sektoru. V roce 2004 začal v Karviné mezi prvními se studiem doktorského oboru Podniková ekonomika a management. To už se pomalu schylovalo k jeho zásadnímu životnímu rozhodnutí. Jako lokální patriot Těšínského Slezska se rozhodnul k návratu do rodného kraje a k 1. lednu 2005 nastoupil na pozici odborného asistenta na Katedře managementu a podnikání Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Z odborného asistenta se poté stal zástupcem vedoucího katedry a pak jejím vedoucím. V rámci studia filologie absolvoval rovněž Filosofickou fakultu Ostravské univerzity v oboru Polština ve sféře podnikání. Dále pracoval v několika soukromých společnostech jako ředitel, jednatel, či člen představenstva. Byl také spoluzakladatelem Institutu pro rodinné podnikání. 

V roce 2009 byl zvolen členem Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a o tři roky později jeho předsedou. Kromě vědecko-výzkumné činnosti vyučoval na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné řízení lidských zdrojů, nauku o podniku, environmentální management a projektový management. Od roku 2011 byl členem univerzitního senátu, 8. listopadu 2016 byl poprvé zvolen jeho předsedou. Svůj post obhájil i pro druhé volební období v březnu letošního roku.

Kromě neúnavné práce pro univerzitu byl také členem řady společenských organizací, např. Sdružení na ochranu spotřebitele, České ekonomické společnosti, České manažerské asociace, České marketingové společnosti a členem Českomoravského vzdělávacího institutu, z.s. Politicky mu byla blízká Občanská demokratická strana, v níž působil jako člen oblastní rady Karviná.

 

Rodině a všem pozůstalým vyslovujeme naši nejhlubší soustrast