Za svobodu, ale i proti válce. Takový byl 17. listopad!

  • Lenka Kendeová
  • 24.11.2022
Slezská univerzita uctila památku jak hrdinů let minulých, tak i těch současných. Program akce Studenti proti válce nabídl nejen vernisáž výstavy Diplomy, které nebudou nikdy vydány, ale i mnoho dalšího.

Datum 17. listopadu je především významné pro vysoké školy, protože vzpomínáme na přelomové události naší historie, ve kterých hráli zásadní roli právě studenti. U pamětního místa Srdce studentstva si připomínáme tyto události každý listopad, ale v letošním roce jsme tak učinili v době, kdy několik set kilometrů od nás za svobodu a demokracii bojuje statečný lid Ukrajiny. V tomto boji již spousta mladých lidí za obranu své vlasti zaplatila tu nejvyšší cenu. Proto si Slezská univerzita na letošní Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii připravila akci Studenti proti válce, kde mimo jiné představila i výstavu Diplomů, které nebudou nikdy vydány. Jde o diplomy ukrajinských vysokoškolských studentů, kteří během svého studia v rámci válečného konfliktu položili život a jimž už příslušné diplomy předány být nemohly.


Hned na úvod vernisáže mluvčí Slezské univerzity Karin Martínková popsala nelehkou cestu, kterou rektorátní oddělení komunikace muselo pomyslně podstoupit, aby se výstava vůbec mohla uskutečnit. Velké díky tak za její uskutečnění nenáleží pouze autorce původní idey výstavy Julii Pass ze Lvova, ale také Petrovi Jančárkovi, pedagogu Slezské univerzit za první upozornění na tuto výstavu na Ukrajině i spolupráci na dalším programu, a také doktorandce Antonině Zinhailo, bez níž by se nepodařilo kontakt s ukrajinskou stranou navázat.

Během svého projevu vyjádřil rektor naší univerzity nejen podporu ukrajinskému lidu, ale také rodičům ukrajinských studentů, kteří museli narukovat, a soustrast těm, kterým se kvůli válce některý člen rodiny již nikdy domů nevrátí. Julia Pass pak ve své řeči poděkovala i obyvatelům České republiky za společný boj, podporu a za zájem Slezské univerzity. Před zazněním ukrajinské a české hymny z úst studenta Slezské univerzity Ondřeje Pupíka pár slov pronesl i primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Po ukončení tohoto slavnostního aktu všichni účastníci ozdobili památník Srdce studenstva stuhami v ukrajinských národních barvách.

Rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. během svého proslovu Rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. během svého proslovu
Julia Pass, autorka původní výstavy ve Lvově, vyjádřila své díky za podporu během boje Julia Pass, autorka původní výstavy ve Lvově, vyjádřila své díky za podporu během boje
Student SU Ondřej Pupík zazpíval obě hymny. Dále na fotografii zleva A. Zinhailo, J. Pass, rektor SU P. Tuleja, P. Jančárek, K. Martínková, primátor T. Navrátil a I. Hendrych Student SU Ondřej Pupík zazpíval obě hymny. Dále na fotografii zleva A. Zinhailo, J. Pass, rektor SU P. Tuleja, P. Jančárek, K. Martínková, primátor T. Navrátil a I. Hendrych
Stuhu v národních barvách Ukrajiny na památník Srdce studentstva uvázal také budoucí rektor SU  doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. Stuhu v národních barvách Ukrajiny na památník Srdce studentstva uvázal také budoucí rektor SU doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

Program poté pokračoval v nedaleké univerzitní budově na Hauerově ulici, kde bylo v kinosále připraveno promítání filmu režiséra a pedagoga Slezské univerzity Petra Jančárka Dokud nás smrt nerozdělí. Tento film z ruského prostředí již měl svou premiéru roku 1997, ale jeho stálá aktuálnost je až bolestná, což potvrdilo i krátké výmluvné ticho, které se v sále rozlehlo před závěrečným potleskem. Na snímek navázala debata Válka zblízka s novinářkou a známou válečnou zpravodajkou Petrou Procházkovou a Martinem Dorazínem, zpravodajem Českého rozhlasu na Ukrajině. Přímý online přenos s posledně jmenovaným pak divákům zprostředkoval i zcela autentickou atmosféru Ukrajiny dnešních dní. M. Dorazínovi totiž během přenosu vypnuli elektrickou energii, a tak se jeho obrazové vstupy odehrávaly za svitu svíček. Svůj pohled na momentální situaci na Ukrajině a ve Lvově návštěvníkům v sále přiblížila osobně i Julia Pass.

Závěr akce byl pojat ve veselejším duchu, kdy se z ateliéru rozléhala hudba kapely se slibně se rozjíždějící kariérou a názvem The Middle of the Sandwich, jejíž nadpoloviční část tvoří studenti Slezské univerzity. A kdo vydržel na volnou zábavu, mohl si užít i jamování kapely společně s jejich přáteli. 

Moderace debaty Válka zblízka se ujal Petr Jančárek Moderace debaty Válka zblízka se ujal Petr Jančárek
Dotazy z publika celou debatu už jen obohatily Dotazy z publika celou debatu už jen obohatily
Skupina The Middle of the Sandwich si i k 17. listopadu tematicky vyzdobila svoji scénu Skupina The Middle of the Sandwich si i k 17. listopadu tematicky vyzdobila svoji scénu
Zazněly i písně z připravovaného alba Zvuky a vůně Zazněly i písně z připravovaného alba Zvuky a vůně

Na dobrovolném vstupném, kterým mohli návštěvníci přispět během akce, se vybralo 8441 Kč, a to včetně 5 Eur a 50 ukrajinských hřiven. Tato částka byla do koruny předána zakládajícímu členovi organizace Člověka v tísni Petru Jančárkovi s určením na konto SOS Ukrajina.

Děkujeme všem, kteří společně s námi přišli říct válce UŽ DOST!

Část realizačního týmu s jedním se zakladatelů organizace Člověk v tísni Petrem Jančárkem při předávání vybraného dobrovolného vstupného Část realizačního týmu s jedním se zakladatelů organizace Člověk v tísni Petrem Jančárkem při předávání vybraného dobrovolného vstupného
Předávací šek Předávací šek