Začátkem akademického roku pořádá Univerzitní knihovna SU knihovnicko-informační lekce pro své nové uživatele, nejenom studenty 1. ročníků. 

V případě zájmu lze zajistit i individuální prohlídku knihovny a školení dle potřeby.
Informace pro studenty 1. ročník Informace pro studenty 1. ročník
Informace pro studenty 2. ročník Informace pro studenty 2. ročník
Informace pro závěrečné studenty Informace pro závěrečné studenty