Začátkem akademického roku pořádá Univerzitní knihovna SU knihovnicko-informační lekce pro své nové uživatele, nejenom studenty 1. ročníků. 

V případě zájmu lze zajistit i individuální prohlídku knihovny a školení dle potřeby.
Informace pro studenty 1. ročník
Informace pro studenty 2. ročník
Informace pro závěrečné studenty