Seznam licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ) je přístupný zdarma pro studenty a zaměstnance Slezské univerzity v Opavě (SU). Práce s placenými databázemi je možná ze všech počítačů připojených v síti SU. Využít můžete také přístup prostřednictvím služby Infozdroje.cz. Vstupem do cílového zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Zásady pro užívání EIZ.

Nabídka byla rozšířena také o odborné e-knihy EBSCO eBooks a ProQuest Ebook Central.

Vzdálený přístup (přístup z domu)

Pro přístup z počítačů nacházejících se mimo síť SU (z domu) je nutné si v prohlížeči nastavit proxy server nebo se přihlásit pomocí již připraveného tlačítka přihlášení shibboleth. PDF NÁVODY ZDE

NÁZEV DATABÁZE

ZAMĚŘENÍ / TYP 

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

American Physical Society e-Journals (APS)

Databáze obsahuje plné texty článků z českých novin a časopisů, přepisy 
rozhlasových a televizních pořadů a vybrané novinky ze zpravodajských 
a informačních portálů. 

fyzika

plnotextová

nastavení proxy server 

BankFocus

přihlášení shibboleth
BOOKPORT
Megazdroj časopiseckých titulů a specializovaných bibliografických i
abstraktových bází nabízených v několika předmětových kolekcích:

multioborová

E-knihy
přihlášení eduID

EBSCO
Megazdroj časopiseckých titulů a specializovaných bibliografických i
abstraktových bází nabízených v několika předmětových kolekcích: 

více databází

plnotextová
bibliografická

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

 • Academic Search Complete
  Odborná multioborová databáze obsahující přes 8 500 plnotextových
  periodik a dalších publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z
  konferencí. 

multioborová

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

obchod

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server 

multioborová

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server 

 • GreenFILE
  Obsahuje informace o všech aspektech lidského působení na životní
  prostředí. 

životní prostředí

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

knihovnictví

bibliografická

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server 

 • Regional Business News
  Databáze komplexně pokrývá plné texty regionálních obchodně
  zaměřených publikací. 

obchod

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

FinLit
Dokumentace významných domácích i zahraničních odborných článků
z oblasti působnosti Ministerstva financí. 

ekonomika
finance

bibliografická

volně přístupná
Google Scholar
Vyhledávací služba, která obsahuje dokumenty z vědeckých časopisů,
internetových archívů a sídel vědeckých společností. 
Podporuje službu ScholarSFX, která slouží k propojení výsledků vyhledávání 
s plnými texty v placených databázích SU. 

multioborová

plnotextová


v nastavení zvolte
"knihovní odkazy"
a zapište "Slezská
univerzita v Opavě"
IOPscience

IOP (Institute of Physics) je mezinárodní organizací cílící na prohloubení
znalostí a využití poznatků z fyziky. 

fyzika

plnotextová

nastavení proxy server 
JSTOR

Základní výzkumy a publikace v oborech ekonomika, dějiny, politická věda,
sociologie a základní tituly v nových disciplínách jako jsou ekonomika,
historie, archeologie ad.

humanitní
obory

plnotextová


přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

Literature Online (ProQuest)
Databáze pro výzkum anglické literatury, která obsahuje kontextové zdroje 
pokrývající literaturu od roku 600. 

literární text

plnotextová


přihlášení shibboleth
nastavení proxy server
Literature Resource Center (Gale)

Databáze představuje literaturu jako obor lidské činnosti, který
je ovlivňován jinými disciplínami a který sám tyto disciplíny také ovlivňuje. 

literární věda
literatura

plnotextová
bibliografická


nastavení proxy server
Oborová brána Knihovnictví a informační 
věda - KIV

Oborová brána je určena především pro zabezpečení informačních
potřeb knihovníků a informačních pracovníků, studentů a pedagogů.

knihovnictví 
a informační
věda

plnotextová
bibliografická


na stránce KIV odkaz
"přihlásit se"

OECD iLibrary
On-line knihovna Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), 
která obsahuje vlastní knihy, články, statistiky a je vstupní branou do analýz 
a dat OECD. 

socio-
ekonomická 
statická data

plnotextová


přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

Orbis

přihlášení shibboleth

ScienceDirect
Přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup do časopisů, knih a 
referenčních děl vydaných společností Elsevier. 

ekonomika
biologie
informatika
umění ad.

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

Scopus
Největší souhrnná citační databáze recenzované literatury, vědeckých časopisů, 
knih a sborníků konferencí. Komplexní přehled o výsledcích světového výzkumu
v oblasti vědy, techniky, medicíny, společenských 
věd, umění a humanitních věd.

multioborová

bibliografická(citační)


přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

SpringerLink
Rozsáhlá plnotextová databáze online vědeckých časopisů, knih a referenčních 
děl z oblasti vědy, techniky a medicíny.

multioborová

plnotextová


přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

Web of Science
Světově proslulá bibliografická a citační databáze pokrývající tisíce vědeckých 
časopisů, rozsáhlou sbírku knih a sborníků z konferencí napříč obory vědy 
a techniky i humanitní a společenské vědy. Informace o publikacích jsou včetně 
abstraktu a citovaných referencí. Tato databáze umožňuje vyhledávání a sledování 
vědeckých článků z hlediska citovanosti, citovaných zdrojů, autorů či impakt faktoru 
časopisu. 


multioborová

bibliografická

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server