V případě, že nemáme požadovaný dokument...
V případě, že knihovna nemá požadovaný dokument ve svém knižním fondu, může jej zapůjčit z jiné knihovny v České republice nebo zahraničí, a to prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).

V rámci MVS nelze požadovat:

  • závěrečné kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační, habilitační),
  • celá čísla časopisů,
  • normy,
  • patenty,
  • užitné vzory apod.

Kontakt

+420 596 398 705
+420 596 398 707