Půjčování odborných publikací a časopisů

Nabízíme půjčování českých i zahraničních knih, časopisů a dalších dokumentů v tištěné i elektronické podobě.

Prezenční výpůjčka

Dokumenty si lze půjčit pouze v prostorách knihovny. Mimo prostory knihovny lze tyto dokumenty půjčovat jen výjimečně se souhlasem pracovníka knihovny. Prezenčně se půjčuje zejména: literatura zařazená do příručního fondu, denní tisk a jednotlivá čísla seriálů (např. časopisů), nosiče digitálních dat, závěrečné práce.


Absenční výpůjčka

Dokumenty je možné zapůjčit mimo knihovnu. Výpůjční doba je stanovena podle kategorizace uživatelů. Vypůjčené dokumenty si můžete prodloužit přes své čtenářské konto v online katalogu, e-mailem, osobně nebo telefonicky. Krátkodobá výpůjčka - dokumenty si lze zapůjčit mimo knihovnu na 14 dní.  

Samoobslužné půjčování

V případě, že knihovna nemá požadovaný dokument ve svém fondu, může jej zapůjčit z jiné knihovny v ČR nebo zahraničí, a to prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Výpůjční doba dle kategorizace uživatelů

Zaměstnanci a studenti doktorandského kombinovaného a prezenčního studijního programu:1 rok, možnost 2x prodloužit
Studenti prezenčního bakalářského a magisterského studijního programu:
30 dnů, možnost 2x prodloužit
Studenti kombinovaného bakalářského a magisterského studijního programu:
45 dnů, možnost 2x prodloužit
Studenti celoživotního vzdělávání (CŽV) a studenti univerzity třetího věku (U3V):30 dnů
Absolventi SU:
15 dnů, možnost 2x prodloužit, pokud nebude rezervace
Veřejnost:30 dnů
Dokumenty MVS:
15 až 30 dnů

Sankční poplatky

Upomínky (po uplynutí výpůjční doby):
1 Kč den / publikace

Samoobslužné půjčování a vracení knih

Bibliobox můžete využívat 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Bibliobox

V prostorách recepce vysokoškolské koleje (Na Vyhlídce) je nainstalován terminál s boxem pro vrácení, který je možno využívat 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Samoobslužné půjčování

Samoobslužné půjčování

V půjčovně je nainstalován samoobslužný výpůjční pult, kde si uživatelé mohou sami vypůjčit knihy. 

Samoobslužné půjčování