Telefonní kontakty

01

+420 596 398 701

Místnost

01

V-VC206

Mgr. Gabriela Chromcová

Email: gabriela.chromcova@slu.cz

Pracoviště

01

Univerzitní knihovna, pracovistě Karviná

Vedoucí oddělení

Obchodně podnikatelská fakulta

Děkanát

Univerzitní knihovna, pracovistě Karviná