Soutěž pro studenty středních škol

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol. Soutěž je určena studentům středních škol se sídlem v České republice a na Slovensku. Zájemci se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů.

Práce je možno zasílat elektronicky na adresu: labudkova@opf.slu.cz nebo v tištěné podobě na adresu: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Oddělení rozvoje a vnějších vztahů, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná.

Vyhodnocení a doba trvání soutěží:

Soutěž probíhá 7.prosince 2018. V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami. O vítězích jednotlivých kategorií bude rozhodovat tříčlenná porota složená z odborníků v dané oblasti.

Autorská práva:

Zasláním soutěžní práce uděluje autor pořadatelům soutěže právo na zveřejnění práce nebo její části na webových stránkách fakulty, a to včetně jména autora a názvu studované školy. Pořadatelé soutěže mají právo zveřejnit jméno autora a název studované školy všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.

Vyhlášení výsledků:

Výsledky budou vyvěšeny na webové stránce fakulty, a to v termínu nejpozději do 31. 12. 2018. Výherci i ostatní soutěžící obdrží zprávu o výsledcích e-mailem. Termín předání cen vítězům bude upřesněn.

Výsledky soutěže - odkaz v PDF

Nový obrázek


Ceny:

Na vítěze jednotlivých kategorií čeká ocenění v podobě:

1. místo - poukázka na nákup sportovního vybavení v hodnotě 1500 Kč
2. místo - poukázka na nákup sportovního vybavení v hodnotě 1000 Kč
3. místo - poukázka na nákup sportovního vybavení v hodnotě 500 Kč

Témata prací:

1.    Téma:  Můj budoucí inteligentní dům aneb jak si představujete bydlení v budoucnosti?
  • Vašim úkolem je napsat esej, která nás seznámí s vašimi názory na bydlení v budoucnosti. Představivosti meze neklademe.
  • POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm.

2.    Téma:    Jak si představujete dovolenou snů?

  • Cestování je považováno za jednu z nejlepších investic, objevujete nové destinace, vzděláváte se, v praxi si ověřujete své znalosti cizích jazyků a hlavně zakusíte pocit svobody. Zamyslete se a napište nám, jak si vy představujete svou dovolenou snů. Popusťte uzdu své fantazii.
  • POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm.

3.    Téma:    Jaká nás čeká budoucnost v nakupování?

  • Úspěšné youtubery, kteří si založí vlastní kanál, nahrávají na něj videa, kde jsou ústřední postavou, informují o svém životě, nabízejí postřehy, sleduje statisíce fanoušků. Jejich vlivu si už všimly mnohé firmy a z hlediska vysoké účinnosti je ve svých kampaních využívají. Fenoménu YouTube podléhají hlavně mladí lidé ve věku od 10 do 25, kteří považují internet za samozřejmou součást svého života. Kritici této formy komunikace namítají, že děti a mladiství nemají peníze a nemohou nijak zásadně ovlivnit prodeje firem. Je ale opak pravdou? Lze použít tento marketingový nástroj i u dospělých? Jak by měly kampaně na YouTube vypadat, aby opravdu zaujaly?
  • Vašim úkolem je zamyslet se a vytvořit esej s vlastními stanovisky na danou problematiku, která se bude zabývat současným populárním využíváním youtuberů v marketingových kampaních firem.
  • POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu 2 stránek formátu A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje na všech stranách 2,5 cm.

4.    Téma:    Je zisk jediným měřítkem úspěchu podnikatele?

  • Vašim úkolem je zamyslet se nad daným tématem a vytvořit esej s vlastními stanovisky na danou problematiku.
  • POZOR! Práce bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 4 stránek, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm.