Projekty operačních programů - Ukončené projekty

(odkazy můžou směrovat na archívní stránky projektů)
ProgramOP VK
Název priorityTerciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Název opatření2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Název projektuInovace studijních programů na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné
Číslo projektuCZ.1.07/2.2.00/28.0017
ŘešitelIng. Dominik Vymětal, DrSc.
Partneři-
Zahájení projektu01. 10. 2011
Ukončení projektu30. 09. 201431. 12. 2013
ProgramOP VK
Název priorityTerciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Název opatření2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Název projektuCíleným výzkumem v oblasti malého a středního podnikání k dosažení konkurenceschopnoschopné znalosti ekonomiky
Číslo projektuCZ.1.07/2.3.00/20.0016
Řešiteldoc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
Partneři-
Zahájení projektu01. 09. 2011
Ukončení projektu

31. 08. 2014ProgramOP VK
Název priorityDalší vzdělávání
Název opatření2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Název projektuPosílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v MSK prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu
Číslo projektuCZ.1.07/3.2.07/01.0036
Řešiteldoc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
PartneřiOkresní hospodářská komora Karviná
Zahájení projektu01. 04. 2010
Ukončení projektu31. 12. 2013ProgramOP VK
Název priorityDalší vzdělávání
Název opatření3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektuModulový systém dalšího vzdělávání volených zástupců územních samosprávných celků
Číslo projektuCZ.1.07/3.2.07/02.0012
ŘešitelJUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Partneři-
Zahájení projektu03. 01. 2011
Ukončení projektu31. 12. 2013ProgramOP VK
Název priority
Název opatření2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
Název projektuRozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)
Číslo projektuCZ.1.07/2.2.00/15.0176
ŘešitelRNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
PartneřiOstravská univerzita v Ostravě
Zahájení projektu01. 01. 2011
Ukončení projektu31. 12. 2013ProgramOPPS ČR-PR
Název priority3 - Podpora spolupráce místních společenství
Název opatření3.3 – Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia
Název projektuOsoba se zdravotním postižením mým sousedem
Číslo projektuCZ.3.22/3.3.04/11.02626
ŘešitelMgr. Janusz Mika, Ph.D.
PartneřiUniwersytet Ślaski w Katowicach
Zahájení projektu01. 01. 2012
Ukončení projektu31. 12. 2012ProgramOP CS SR-CR
Název priority1 - Podpora socio-kultúrneho a hospodárského rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Název opatření1.4 - Rozvoj podnikatel'ského a inovacného prostredia
Název projektuInovácie - cesta k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti a rozvoju regiónov
Číslo projektuMVRR-2008-15077/56245-1
Řešitel za SU OPF
Dr. Ing. Marie Gabryšová
ŽadatelŽilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky
Zahájení projektu01. 03. 2009
Ukončení projektu01. 03. 2012ProgramOP VK
Název priority7.2 - Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Název opatření2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
Název projektuImplementace mezioborových vazeb účetnictví a daňových předmětů do bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského programu Ekonomika a management
Číslo projektuCZ.1.07/2.2.00/07.0427
ŘešitelDoc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
PartneřiObchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava
Zahájení projektu02. 03. 2009
Ukončení projektu29. 02. 2012ProgramOP RLZ
Název priority3 – Rozvoj celoživotního učení
Název opatření3.2 – Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Název projektuModernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělání na SU Opava
Číslo projektuCZ.04.1.03/3.2.15.2/0295
ŘešitelDoc. Ing. Eva Sikorová, CSc. (Katedra účetnictví)
Partneři-
Zahájení projektu27. 06. 2006
Ukončení projektu26. 06. 2008ProgramOP RLZ
Název priority3 – Rozvoj celoživotního učení
Název opatření3.2 – Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Název projektuProhloubení manažerských dovedností řídících pracovníků MSP
Číslo projektuCZ.04.1.03/3.2.15.1/0058
ŘešitelIng. Jiří Vaněk, CSc.
PartneřiHospodářská komora okresu Karviná,
Hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Zahájení projektu02. 11. 2005
Ukončení projektu01. 11. 2007ProgramOP RLZ
Název priority3 – Rozvoj celoživotního učení
Název opatření3.2 – Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Název projektuPomozte lidem učit se a uplatnit se
Číslo projektuCZ.04.1.03/3.2.15.1/0138
ŘešitelVŠP, a.s., Ostrava
PartneřiSU OPF, PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Zahájení projektu25. 10. 2005
Ukončení projektu24. 03. 2007ProgramOP RLZ
Název priority3 – Rozvoj celoživotního učení
Název opatření3.2 – Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Název projektuInformační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání aneb Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Číslo projektuCZ.04.1.03/3.2.15.1/0007
ŘešitelVŠB- TU Ostrava
PartneřiSU OPF, prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.,
Ostravská univerzita, Masarykova univerzita v Brně,
občanské sdružení KAFIRA
Zahájení projektu01. 11. 2005
Ukončení projektu31. 10. 2007