Soutěž pro studenty středních škol

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vyhlašuje soutěž pro studenty českých a slovenských středních škol. Zájemci se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů.

Práce je možno zasílat elektronicky na adresu: labudkova@opf.slu.cz nebo v tištěné podobě na adresu: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Oddělení rozvoje a vnějších vztahů, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná.

Vyhodnocení a doba trvání soutěží:

Soutěž probíhá od 11. října do 15. prosince 2021. V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami. O vítězích jednotlivých kategorií bude rozhodovat tříčlenná porota složená z odborníků v dané oblasti.

Výherci soutěže mohou kromě výher získat také talentové stipendium určené studentům prvního ročníku naší vysoké školy.

Autorská práva:

Zasláním soutěžní práce uděluje autor pořadatelům soutěže právo na zveřejnění práce nebo její části na webových stránkách fakulty, a to včetně jména autora a názvu studované školy. Pořadatelé soutěže mají právo zveřejnit jméno autora a název studované školy všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.

Vyhlášení výsledků:

Výsledky budou vyvěšeny na webové stránce fakulty, a to v termínu nejpozději do 31. prosince 2021. Výherci i ostatní soutěžící obdrží zprávu o výsledcích e-mailem. Termín předání cen vítězům bude upřesněn.

Nový obrázek


Ceny:

Na vítěze jednotlivých kategorií čeká ocenění v podobě:

1. místo - sportovní hodinky
2. místo - bezdrátová sluchátka
3. místo - bluetooth reproduktor

Témata prací:

1. Fake news a jejich vliv na život lidí a vývoj společnosti

Fake news, dezinformace, neověřené zprávy. Máte s těmito pojmy v jejich reálné podobě nějaké zkušenosti? Uvěřili jste někdy nějaké zprávě a následně jste zjistili, že nebyla pravdivá? Ovlivnilo to váš život? Poučili jste se z toho a nyní již informace ověřujete? A jak se vlastně dají ověřit? Jsou dezinformace nebezpečné? Proč je vlastně někdo sděluje?

2. Vliv pandemie na současnost cestování

Touha lidí cestovat a poznávat nové země je velmi silná a patří mezi významné součásti životního stylu. I když byla svoboda pohybu významně poznamenaná pandemií, cestování se velmi rychle obnovuje. Jak poznamenala pandemie cestování a jak ho změnila? Jak se podle Vás bude cestování vyvíjet a jaké jsou dle Vás nové možnosti cestování?

3. Ohrožuje nás rostoucí státní dluh?

Česko dlouhodobě patřilo k zemím s nejnižším zadlužením v EU. V posledních letech se ovšem situace mění, státní rozpočet končí stále většími deficity, roste zadlužení státu a s rostoucími úrokovými sazbami bude dražší i splácení dluhu. Představuje takový vývoj riziko? Proč je míra zadlužení státu důležitá, i když se přímo nedotýká obyvatel nebo firem? Hrozí nám státní bankrot? Jaká opatření by měla vláda přijmout, aby se zadlužovaní zpomalilo?

4. Jak byste znovu nastartovali podnikání v době (po) Covid-19?

Na jaře roku 2020 pandemie Covid-19 zasáhla podnikatelské subjekty v celosvětovém měřítku. Podniky musely rychle jednat a následně přistoupit k řadě opatření, které měly negativní či pozitivní dopad na jejich podnikatelské aktivity. Řada podnikatelských subjektů musela svou činnost omezit. Co je důležité udělat pro restartování podnikání? Jak upravit business model nebo zavést inovace? Jak by měl stát pomoci novým i stávajícím podnikatelům?

5. Přinesla pandemie Covid-19 něco dobrého pro českou ekonomiku?

Stávající situace je v novodobé historii (nejen) české společnosti a ekonomiky unikátní. Žádná z krizí nebo recesí, kterými se česká ekonomika doposud prošla, nedokázaly takovým způsobem ochromit ekonomiku jako preventivní opatření proti pandemii Covid-19. Výrazný propad ekonomiky, obrovské deficity státního rozpočtu a s tím související vysokým tempem rostoucí státní dluh a v neposlední řadě i značný růst cen – to jsou zásadní negativní dopady koronavirové epidemie na naší ekonomiku, o kterých slyšíme dennodenně v médiích. Je však něco, čím toto složité období české ekonomice prospělo?

POZOR! Práce zasílejte v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, velikost písma 12, řádkování jednoduché. Nezapomeňte uvést vaše jméno a příjmení, název školy, email a telefonní číslo.