Hlavním tématem pro vědu a výzkum na naší katedře je malé a střední podnikání, což souvisí s naším geografickým umístěním v Moravskoslezském kraji, ve kterém tento typ podnikání hraje velmi významnou roli. Problémy, které z tohoto hlavního tématu vyvěrají, řešíme z různých pohledů, které informatika a matematika nabízí. Jsou to např.:

webové technologie – Webové technologie jsou dnes jedním ze standardních předpokladů pro zajištění úspěšnosti podniků. Internet a jeho služby přístupné jak ze stacionárních (např. PC), tak mobilních komunikačních zařízení jsou nezbytným prostředkem nejen pro klasickou prezentaci, ale i realizaci dalších podnikatelských, obchodních, řídicích a jiných činností a v  jsou podstatným přínosem pro zefektivnění života každého člověka i mimo využití ryze pro profesionální účely. 

e-business – E-business, tedy elektronické obchodování, je světový trend, který se neustále velmi dynamicky rozvíjí a zcela jistě se v této oblasti budou objevovat nové a nové možnosti a příležitosti. Velké pokroky lze očekávat v oblasti transformace know-how do fyzické podoby nových produktů s využíváním nových softwarů pro účely modelování a návrhu, implementace robotů, cobotů a dalších technologií umožňujících výrobu stále více specifických produktů přesně podle potřeb zákazníků, nových obchodních modelů využívajících nové prostředky a nástroje e-marketingu s cílem efektivního oslovování nových zákazníků a udržení stávajících apod. Ve všech výše uvedený a dalších oblastí lze také očekávat výrazný zásah strojové a systémové inteligence.   

analýzu rozsáhlých dat – I malé a střední podniky (např. malá realitní kancelář) májí dnes často k dispozici rozsáhlé archivy dat (databáze), např. o klientech, a v těchto datech je často uloženo spousta informací, které mohou být pro podnik velmi užitečné. Např. pro zjištění, kterým klientům nabídnout novou nemovitost. Čím jsou však data rozsáhlejší, tím je získání takových informací náročnější (projít tabulku s 10 – 100 klienty se dá zvládnout ručně, pro 1000 a více klientů je to minimálně ohromně časově náročné, ne-li přímo ztráta času). Pomocí dnes dostupných výkonných počítačů a moderních technik pro získávání znalostí z dat lze však tyto informace získat během několika minut i v případě, kdy zpracováváme data třeba pro několik miliónů klientů. Na naší katedře se věnujeme rozvojem několika takových technik, např. tzv. bayesovské klasifikaci pomocí kopulí.

Pracovníci katedry se podílejí na práci na řadě výzkumných a rozvojových projektů. V současnosti mezi nejvýznamnější z nich patří:

  • Grantová agentura ČR – projekt č. 18-01246S - Nestandardní optimalizační a rozhodovací metody v manažerských procesech – na kterém čtyři členové naší katedry spolupracují s výzkumníky z Univerzity Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu. Projekt je a bude realizován v letech 2018 – 2020.


Za posledních pět let zmiňme např. tyto:

  • GAČR: Metody operačního výzkumu pro podporu rozhodování v podmínkách neurčitosti (grant č. 1402424S), 2014-2016
  • SGS/19/2016 - Pokročilé metody získávání dat a simulační techniky v oblasti podnikových procesů, 2016-2017
  • SGS/21/2014 - Pokročilé metody dobývání znalostí z dat a jejich využití v expertních systémech, 2014-2015
  • SGS/6/2013 - Pokročilé modelování a simulace ekonomických systémů, 2013-2014
INM

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 223
Bc. Iveta Skýbová