Katedra informatiky a matematiky (KINM) garantuje profesně zaměřený bakalářský a akademicky zaměřený navazující magisterský studijní program Manažerská informatika v prezenční a kombinované formě studia. Vedle předmětů v rámci výše uvedených studijních programů zajišťují akademičtí pracovníci KINM s přispěním studentů doktorského studia a odborníků z praxe výuku předmětů obsahově zaměřených na základní a zejména pokročilé tematické oblasti vysokoškolské informatiky, matematiky a statistiky i ve všech ostatních studijních programech a formách studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (OPF). Předměty jsou postaveny a vyučovány tak, aby vedle klíčových fundamentálních východisek typických pro konkrétní oblasti informatiky, matematiky a statistiky poskytovaly studentům jednotlivých studijních programů dostatečně široký rozhled v možnosti jejich aplikace v managementu, financích, veřejné správě, cestovním ruchu, mezinárodním obchodu a celé řadě dalších oborů.
Vedle pedagogické činnosti realizují pracovníci KINM odpovídající vědecko-výzkumnou činnost tematicky vázanou na příslušné obory s výstupy ve vědeckých časopisech indexovaných v databázích Web of Science nebo Scopus, recenzovaných sbornících z domácích i zahraničních konferencí a monografiích nebo kapitolách v monografiích. Vedle vědecky zaměřených publikací je samozřejmostí i tvorba výukových studijních textů.
KINM má rovněž navázanou spolupráci s praxí resp. firemním sektorem, kdy na základě smluv o strategické a odborné spolupráci a členství OPF v zapsaném spolku IT Cluster jsou s kompetentními zástupci firem průběžně konzultovány aktuální vývojové trendy, vybraní partneři poskytují software pro výuku a odborníci z daných firem nebo organizací veřejné správy se podílejí na realizaci výuky.

Aktuality

OpenSource řešení v sítích 2022 Ilustrační obrázek: OpenSource řešení v sítích 2022
 197
28. 11.
OpenSource řešení v sítích 2022
Všechny aktuality
INM

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 223
Bc. Iveta Skýbová