Katedra informatiky a matematiky (KINM) garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní program "Systémové inženýrství a informatika" s oborem "Manažerská informatika" a navazující magisterský studijní program "Manažerská informatika". Formy studia jsou prezenční a kombinovaná.
Vedle předmětů v rámci výše uvedeného oboru KINM zajišťuje výuku základních i pokročilých předmětů vysokoškolské informatiky, matematiky a statistiky i ve všech ostatních oborech a všech formách studia na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF).
Hlavním tématem zastřešujícím vědecko-výzkumnou činnost KINM je výzkum v oblasti inteligentních technik pro podporu rozhodování, který koresponduje s potřebami kladenými na garanci oboru Manažerská informatika a je v souladu se všemi předměty vyučovanými v rámci jiných oborů na OPF.  Toto téma se dále větví na „Modelování a simulace socio-ekonomických systémů“, „Podpora rozhodování a optimalizace systémů s využitím matematicko-statistických metod“ a „Inteligentní systémy“, v rámci kterých jsou výzkumné aktivity zaměřeny na informační systémy ve vazbě na podnikovou praxi, programování, elektronické podnikání, tvorbu moderních webových aplikací, business a competitive intelligence, aplikovanou matematiku se zaměřením na matematické programování v podmínkách neurčitosti (aplikace stochastických a fuzzy přístupů), analýzu časových řad, vícekriteriální rozhodování (Analytický hierarchický proces - AHP), metody umělé inteligence (genetické algoritmy a neuronové sítě) a jejich aplikace v systémech a procesech řízení vztahů se zákazníky CRM () a v oblasti malého a středního podnikání.

Aktuality

Oops, zrovna teď tu pro tebe nic nemáme :-( Příště to snad bude lepší!
Všechny aktuality
INM

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 223
Bc. Iveta Skýbová