Během posledních let byly a jsou na KINM řešeny projekty:

Grantová agentura ČR – projekt 21-03085S - Párové porovnání a data mining při podpoře rozhodovacích procesů (2021- 2024)

Grantová agentura ČR – projekt č. 18-01246S - Nestandardní optimalizační a rozhodovací metody v manažerských procesech (2018 – 2020)

Grantová agentura ČR - projekt  1402424S - Metody operačního výzkumu pro podporu rozhodování v podmínkách neurčitosti (2014-2016)

SGS/20/2022 - Faktory ovlivňující konverze na podnikovém webu (2022-2023)

SGS/IP/2023 - Pokročilá analýza dat z logovacích souborů ERP systémů (2023-2024)

SGS/IP/2023 - Technologie 3D tisku jako nástroj konkurenceschopnosti firem

SGS/22/2023 - Podpora procesů týkající se vztahů se zákazníky v oblasti marketingu prostřednictvím informačních technologií pro malé a střední podnikání

SGS/19/2016 - Pokročilé metody získávání dat a simulační techniky v oblasti podnikových procesů

SGS/21/2014 - Pokročilé metody dobývání znalostí z dat a jejich využití v expertních systémech

SGS/6/2013 - Pokročilé modelování a simulace ekonomických systémů


INM

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 223
Bc. Iveta Skýbová