Katedra financí a účetnictví je týmem vysoce erudovaných akademiků, vyučujících a výzkumných pracovníků. Katedra garantuje obory Bankovnictví a Účetnictví a daně v bakalářském studiu a obor Bankovnictví je vyučován také v navazujícím magisterském studiu. V rámci oboru Podniková ekonomika a management je rovněž katedrou nabízena a garantována specializace Finance podniku (bakalářské i navazující magisterské studium) a specializace Účetnictví a daně (navazující magisterské studium). Svou náplní odpovídají obory a specializace moderním trendům v oblasti bankovnictví, financí, účetnictví a daňové politiky. Kromě odborných znalostí je kladen důraz na schopnost získávat, třídit a analyzovat odborné informace tvůrčím způsobem, schopnost vytvářet si vlastní názor a umění prezentovat i obhájit jej. Studentům je nabízena široká paleta předmětů orientovaných do oblastí financí, peněžní teorie a měnové politiky, bankovnictví, platebního a zúčtovacího styku, pojišťovnictví, firemních financí, veřejných financí, finančních trhů, mezinárodních financí, finančního a účetního poradenství, rovněž v oblasti účetního a daňového práva, mezinárodního účetnictví, auditu, nákladového a manažerského účetnictví a daňové evidence.

Výzkumná a pedagogická činnost je na katedře financí a účetnictví rozvíjena v úzké spolupráci s dalšími vysokými školami v České republice i v zahraničí. Členové katedry pravidelně publikují v impaktovaných a vědeckých domácích i zahraničních časopisech, recenzovaných sbornících z domácích i zahraničních konferencí, podílejí se na zpracování monografií (publikovaných i v zahraničních vydavatelstvích) a vysokoškolských učebnic a učebních textů.

Aktuality

Soutěž pro středoškoláky z oblasti financí popatnácté Ilustrační obrázek: Soutěž pro středoškoláky z oblasti financí popatnácté
 1209
28. 04.
Soutěž pro středoškoláky z oblasti financí popatnácté
Všechny aktuality

Další informace

Bližší informace o katedře, jejích členech a aktivitách naleznete na webových stránkách Katedry financí a účetnictví.

https://fiu.opf.slu.cz/

FIU

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 271
Marcela Beránková