• Lenka Přečková
 • fiu
 • 15.05.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 15.05.2024

Spustili jsme registraci na Vyběhněte s děkanem

Je nejvyšší čas začít trénovat. 15. května 2024 proběhne 10. ročník akce s názvem Vyběhněte s děkanem. Trasa zůstává stejná. Běží se z Univerzitního náměstí na Lodičky (5,3 km).
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 14.05.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Šestnáctý ročník soutěže pro středoškoláky z oblasti financí

Katedra financí a účetnictví uspořádala letos již šestnáctý ročník soutěže o nejlepší esej z oblasti finanční gramotnosti pro studenty středních škol. V tomto roce soutěž tematicky reagovala na aktuální problematiku rozvoje umělé inteligence, jelikož studenti měli za úkol napsat esej na téma „Možnosti a hrozby využití umělé inteligence ve financích“.
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 21.04.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Druhé místo na mezinárodní studentské konferenci ŠVA

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici pořádala 11. dubna 2024 jubilejní 30. ročník mezinárodní studentské konference ŠVA 2024. Konference je určena pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia. Na konferenci jsou prezentovány práce z oblasti ekonomických a společenských věd, z oblasti aplikace kvantitativních metod a informatiky. Studenti jsou rozděleni do 9 sekcí dle tematického zaměření. V každé sekci posuzují jednotlivé práce členové komise, kteří hodnotili aktuálnost tématu, přidanou hodnotu práce, úroveň prezentace a další aspekty.
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 17.04.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Nová kniha o vývoji české ekonomiky

V renomovaném mezinárodním nakladatelství Emerald Publishing byla vydána kniha "Modeling Economic Growth in Contemporary Czechia". Editory a spoluautory této ojedinělé publikace jsou prof. Daniel Stavárek a doc. Michal Tvrdoň z Obchodně podnikatelské fakulty. Kniha je rozdělena do čtyř částí. Podrobně se věnuje různým aspektům české ekonomiky – od dynamiky ekonomického vývoje a nastavení hospodářských politik přes fungování trhů až po analýzu příspěvků jednotlivých průmyslových sektorů k ekonomickému růstu. Tato struktura umožňuje čtenářům získat ucelený pohled na to, jak se ekonomika Česka vyvíjí a co ji ve vývoji ovlivňuje.
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 17.03.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Nový předmět o finančních inovacích FinTech

Svět financí se neustále proměňuje, a to hlavně díky technologickému pokroku v oblasti finančních technologií, známých jako FinTech. Tento pokrok zahrnuje celou řadu aspektů od umělé inteligence a analýzy velkých dat až po blockchain. Všechny inovace pomáhají zefektivnit procesy, snížit náklady a zvýšit bezpečnost finančních transakcí. Díky FinTech se po celém světě otevírá přístup k finančním službám pro širší veřejnost, což umožňuje lidem využívat moderní bankovní služby, půjčky mezi jednotlivci nebo investovat do kryptoměn. Tento vývoj nutí tradiční banky a finanční instituce, aby se přizpůsobily novým trendům a inovovaly, čímž se finanční prostředí stává otevřenějším, více zaměřeným na klienta a odolnějším vůči rizikům.
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 19.02.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.03.2024

Soutěž pro středoškolské studenty o 15.000 Kč probíhá do 31. března 2024

Katedra financí a účetnictví každoročně pořádá celostátní soutěž pro studenty středních škol s tématikou finanční gramotnosti. Cílem soutěže je poskytnout středoškolákům příležitost zamyslet se nad problematikou řízení osobních financí, využití moderních technologií ve financích nebo finančního vzdělávání. Každý rok je úkolem studentů napsat odbornou esej na aktuální téma. Autoři tří nejlepších esejí pak získají velmi atraktivní finanční odměnu a možnost osobně se setkat a diskutovat s vysokými představiteli ČNB při slavnostním vyhlášení vítězů soutěže. Kromě ČNB je partnerem soutěže také statutární město Karviná.
 • Olha Hodunova
 • fiu
 • 07.02.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Accounting Speaker Series by the Saint Martin's University

V rámci nově navázané spolupráce s americkou School of Business, Saint Martin's University zveme všechny zájemce z řad studentů a zaměstnanců na únorové "Speaker Series" zaměřené na kariéru v účetnictví. Níže odkaz na Zoom meeting. Schůzky se konají v čase 19:00-20:00 (GMT-8), tj. 4:00-5:00 SEČ (GMT+1).
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 30.12.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Partnerství mezi ČNB a OPF stvrzeno podpisem memoranda

Již dlouhodobě probíhá vzájemná spolupráce mezi naší fakultou a Českou národní bankou. Odborníci ČNB jsou pravidelnými hosty ve výuce nebo řečníky na konferencích pořádaných OPF. Dlouhou tradici má také úspěšná celostátní soutěž pro středoškolské studenty věnující se otázkám finanční gramotnosti, kterou ve spolupráci s ČNB organizuje Katedra financí a účetnictví.
 • Veronika Novotná
 • fiu
 • 28.12.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

“Jsem vděčná Česku i Slezské univerzitě.” říká Tetiana Konieva

Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) se od samotného počátku vojenské invaze Ruska na Ukrajinu intenzivně zapojuje do pomoci lidem, kteří byli válkou postiženi. Snažíme se poskytnout pomocnou ruku, a to například formou materiální pomoci, ale také se snažíme být oporou studentům a akademickým pracovníkům pocházejícím z Ukrajiny a jejich rodinám.
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 30.10.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Stříbrná a bronzové medaile Slezské univerzity pro členy katedry

V úterý 24. října byl v prostorách kostela sv. Václava v Opavě slavnostně zahájen akademický rok 2023/2024 Slezské univerzity. Součásti programu bylo předání univerzitních medailí za zásluhy. Mezi oceněnými byli i členové katedry financí a účetnictví.