• Lenka Přečková
 • fiu
 • 28.04.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Soutěž pro středoškoláky z oblasti financí popatnácté

Katedra financí a účetnictví uspořádala letos již patnáctý ročník soutěže o nejlepší esej z oblasti finanční gramotnosti pro studenty středních škol. V tomto roce soutěž tematicky navázala na problematiku kryptoměn, které byly námětem soutěže již v roce 2018 – studenti měli za úkol ve svých esejích zodpovědět na otázku „Kryptoměny – seriózní platební nástroj, nebo nejzábavnější způsob, jak přijít o peníze?“
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 02.02.2023
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 17.03.2023

Soutěž pro studenty středních škol

Katedra financí a účetnictví SU OPF ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná pořádá již 15. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty. Úkolem je zpracovat esej na odborné téma, které letos zní "Kryptoměny - seriózní platební nástroj nebo nejzábavnější způsob jak přijít o peníze?". Cílem soutěže je rozšířit povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech a zároveň přispět k rozvoji jejich finanční a ekonomické gramotnosti. Soutěž si za dobu své existence vybudovala pozici ojedinělé a velice pozitivně vnímané akce, k čemuž napomáhá jak oficiální partnerství s Českou národní bankou, tak i velice atraktivní a mimořádné ceny. Autor vítězné práce získá 15.000 Kč, druhá nejlepší práce bude odměněna 10.000 Kč a třetí práce 5.000 Kč.
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 31.05.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.08.2022

Čím se bude platit za 30 let?

Katedra financí a účetnictví OPF SU ve spolupráci s Českou národní bankou a statutárním městem Karviná zorganizovala již 14. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty.
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 22.03.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 30.04.2022

Soutěž pro studenty středních škol

Katedra financí a účetnictví SU OPF ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná pořádá již 14. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty. Úkolem je zpracovat esej na odborné téma, které letos zní "ČÍM SE BUDE PLATIT ZA 30 LET?". Cílem soutěže je rozšířit povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech a zároveň přispět k rozvoji jejich finanční a ekonomické gramotnosti. Soutěž si za dobu své existence vybudovala pozici ojedinělé a velice pozitivně vnímané akce, k čemuž napomáhá jak oficiální partnerství s Českou národní bankou, tak i velice atraktivní a mimořádné ceny. Autor vítězné práce získá 15.000 Kč, druhá nejlepší práce bude odměněna 10.000 Kč a třetí práce 5.000 Kč.
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 07.03.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 25.04.2021

Soutěž pro studenty středních škol

Katedra financí a účetnictví každoročně pořádá celostátní soutěž pro studenty středních škol s tématikou finanční gramotnosti.
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 06.08.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 25.04.2023

17th International Conference on Finance and Banking

17th International Conference on Finance and Banking
 • Lenka Přečková
 • fiu
 • 25.02.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 05.04.2019

Soutěž pro středoškolské studenty

Napište esej na téma: 100 let české koruny: KOLIK LET JEŠTĚ KORUNU ČEKÁ A JAKÁ BUDOU?