Zahraniční studenti dorazili na Welcome Days v plné parádě

  • Dagmar Labudková
  • 08.10.2020
Začátek semestru patří k nejradostnějším okamžikům v roce pro každého studenta OPF. A jinak tomu nebylo ani pro naše zahraniční studenty, kteří k nám dorazili z různých koutů Evropy jako jsou Francie, Řecko, Litva a Turecko. Ještě před samotným začátkem semestru jsou pořádány tzv. Welcome Days, aby se studenti mohli rychle adaptovat v novém prostředí, seznámit se s naší fakultou a okolím, a především se vzájemně poznat.

Welcome Days jsme započali aktivní středou, kdy jsme rozhodně nezaháleli a vydali jsme se zdolat horu v naší krásné Gorolii. Jako cíl jsme si vybrali jeden z vrcholů tematické soutěže „S OPF na vrchol“, abychom ukázali, že na OPF se aktivně žije. Javorový (1032 m) nám dal pořádně do těla. Naši badíci se nám rozhodli ukázat zřejmě tu nejstrmější trasu vedoucí na vrchol, a tak jsme si užili pěkně intenzivní ranní rozcvičku. Jako odměnu po zdolání tohoto vrcholu jsme si nemohli odepřít výtečnou horskou stravu ještě s lahodnějším zlatavým mokem. Při zpáteční cestě vlakem jsme byli tak unavení, že jsme se nemohli dočkat zasloužilého odpočinku.

Po aktivní středě byli mnozí studenti rádi, že mohou posečkat ve škole. Erasmáci byli seznámeni s fakultou, se školním informačním systémem a pomohli jsme jim s nezbytnou administrativou. Poté jsme si dali společný oběd také s našimi badíky, a rovněž se připojili i naši Master degree studenti, kteří se již vrátili zpět ze svých studentských stáží a nechyběla ani naše vyučující z Číny. Také jsme nemohli vynechat prohlídku Business Gatu, kde nám byla představena samotná myšlenka projektu a také byl poskytnut prostor k diskuzi a k případným dotazům zvídavých studentů. Poté se zahraniční studenti nemohli dočkat na slíbený park a Areál Lodičky, kde jsme si zapůjčili loďky a rovnou jsme závodili. Závod nám rozproudil adrenalin v těle a byl podnětem pro začátek skvělého večera.

V pátek jsme vyrazili objevit krásy našeho krajského města, Ostravy. Využili jsme sezónní akce „Vstupy zdarma v Moravskoslezském kraji“, a tak jsme se po vydatné snídani vydali rovnou do areálu „Dolní Vítkovice“. Svět techniky v nás probudil naši dětskou zvídavost, proto jsme objevovali a vyzkoušeli si, co se dalo.  Počasí nám velice přálo, a tak jsme se vydali na vyhlídkovou věž Nové Radnice, abychom na industriální Ostravu mohli nahlédnout z ptačí perspektivy. Aby toho nebylo málo, tak večer jsme zakončili komorním koncertem španělského muzikanta Adana Sancheze.

Welcome Days se účastnili jak nově příchozí Erasmáci, stávající Master degree studenti, tak vyučující z Číny, badíci a zaměstnanci OZS. Interakce mezi touto pestrou směsicí lidí vytvořila nezapomenutelný zážitek těchto dní a díky množství připravených aktivit mnozí nabyli dojmu, že se již znají několik let. Welcome Days jsou úspěšně za námi a studentům přejeme hezký pobyt a mnoho cenných zkušeností získaných studiem v Karviné.