Opatření proti šíření koronaviru

  • David Jančar
  • 16.03.2020
Výuka na OPF se ruší od 11/03/2020 do 29/03/2020.

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru bych Vás rád informoval o základních opatřeních na fakultě. 

  1. Výuka na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné se ruší od 11/03/2020 do konce letního semestru.
  2. Po dobu zrušení výuky v prostorách fakulty se plně přechází na distanční formu studia. Vyučující jsou povinni studentům přes elearning (moodle, IS SU) zpřístupnit veškeré studijní materiály (studijní opory, prezentace, video přednášky apod.) a zadat studijní úkoly a povinnosti na období do konce letního semestru. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat materiálům pro seminární složku výuky (příklady, případové studie apod.)
  3. V probíhajícím semestru se upouští od sledování povinné docházky na semináře. Pokud je splnění určité míry docházky součástí hodnocení předmětu, bude docházka z hodnocení vypuštěna a celkové hodnocení upraveno.
  4. Studenti komunikují s vyučujícími a pracovníky fakulty výhradně elektronicky.
  5. Hlavní budova fakulty na Univerzitním náměstí je od 17/03/2020 po dobu trvání celostátní karantény uzavřena.
  6. Univerzitní knihovna, pracoviště Karviná je uzavřena.
  7. Všichni pracovníci po dobu celostátní karantény pracují v režimu home office. Výjimkou je zajištění nezbytného provozu areálu Na Vyhlídce.
  8. Porady, jednání, malé obhajoby dizertačních prací apod. se konají formou videokonferencí.


Děkuji všem za spolupráci,

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan

V Karviné, 16/03/2020