Vyhodnocení nejlepších prací

  • Lenka Přečková
  • 25.06.2019
Vyhodnocení nejlepších diplomových a bakalářských prací jarního termínu státních závěrečných zkoušek v AR 2018/2019

V rámci Státních zavěrečních zkoušek byly vyhodnoceny nejlepší bakalářské a diplomové práce pro AR 2018/2019. Autoři nejlepších prací obdrží poukázku na sportovní vybavení v hodnotě 1000Kč a fakultní víno. Všem gratulujeme!!!


Vyhodnocení nejlepších bakalářských prací jarního termínu státních závěrečných zkoušek v AR 2018/2019

Ondřej Wyrwa - Finanční analýza České spořitelny, a.s. Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Tomáš Pražák
Viktorie Dombrovská - Automatizace tvorby reportů v podniku. Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Michaela Dudová - Nástroje marketingového komunikačního mixu vybrané společnosti. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radka Bauerová
Jiří Cieluch - Podnikatelský plán. Vedoucí bakalářské práce:Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Monika Hronská - Sloučení základních a mateřských škol na území města Karviné a zdroje jejich financování. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petra Chmielová
Pavlína Poláková - Rozvoj kompetencí speciálních pedagogů. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.


Vyhodnocení nejlepších diplomových prací jarního termínu státních závěrečných zkoušek v AR 2018/2019

Bc. Jaryna Ruščynská - Účinnost transmisního mechanismu měnové politiky České národní banky. Vedoucí diplomové práce: Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Bc. Olga Kozáková - Komparace sociálních systémů a služeb České republiky a Švédska. Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Bc. Andrea Staviana - Problematika daňových podvodů v oblasti DPH. Vedoucí diplomové práce: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
Bc. Kateřina Blažková - Vliv realizované investice na finanční plán podniku. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Bc. Michal Kot -  Řízení výkonnosti vybraného podniku. Vedoucí diplomové práce: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Bc. Kamila Kubánková - Realizace a měření efektivity online remarketingové kampaně internetového obchodu ipohony.cz. Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.