Akademický senát má novou předsedkyni

  • Lenka Přečková
  • 18.01.2024
Na podzim jsme rozhodovali o novém složení Akademického senátu fakulty. V obou komorách došlo ke změnám – komora akademických pracovníků přivítala čtyři nové členky a kompletně obměněna byla studentská komora.

Dne 17. ledna tohoto roku byla na prvním zasedání senátu zvolena nová předsedkyně, kterou se stala Ing. Ingrid Majerová, Dr. 

Ingrid Majerová absolvovala magisterský obor Hospodářská politika na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity v Ostravě v roce 1994, kde do roku 1997 působila jako interní doktorand. V roce 1998 ukončila doktorské studium v oboru Ekonomické teorie a do roku 2001 působila v praxi na různých manažerských funkcích. V září 2004 nastoupila jako odborný asistent na Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, kde na Katedře ekonomie a veřejné správy působí jako zástupce vedoucího katedry dodnes. 

Vyučuje celou škálu předmětů zaměřených nejen na mikroekonomii a makroekonomii, ale také na světovou ekonomiku, mezinárodní ekonomii, mezinárodní integrační procesy či rozvojové ekonomiky. Většinu z nich vyučuje také v anglické mutaci pro zahraničí studenty na fakultě a při zahraničních pobytech také na univerzitách v Evropě i mimo ni. 

Je členkou České společnosti ekonomické a pravidelně pořádá vzdělávací semináře pro učitele středních a vyšších odborných škol v ekonomické oblasti v rámci akreditované vzdělávací agentury.

V minulosti byla členkou jak Akademického senátu Slezské univerzity, tak Akademického senátu Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde zastávala také funkci předsedkyně. 

Složení AS SU OPF  

Předseda: Ing. Ingrid Majerová, Dr. (majerova@opf.slu.cz)
Místopředseda: Lukáš Doubravský (dou0018@slu.cz)
Tajemník: Doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (ruckova@opf.slu.cz)
Členové:

  • Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (bauerova@opf.slu.cz)
  • Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (buryova@opf.slu.cz)
  • Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D. (koprivova@opf.slu.cz)
  • Ing. Radka Kubalová, Ph.D. (kubalova@opf.slu.cz)
  • Ing. Lucie Waleczek Zotyková, Ph.D. (waleczekzotykova@opf.slu.cz)
  • Bc. Denisa Horáková (hor0183@slu.cz)
  • Sára Macková (mac0254@slu.cz)
  • Dominik Téma (tem0008@slu.cz)

Přijměte pozvání na další zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2024–2026, které se budou uskutečňovat dle Harmonogramu zasedání zveřejněného na webových stránkách Akademického senátu SU OPF