Rozvrhy pro kombinované studium

Pokud máte jakékoliv nejasnosti týkající se rozvrhu a předmětů nebo se vám něco nezdá v pořádku, obraťte se prosím na dr. Vavrečkovou. Jestliže se nemůžete účastnit přímé výuky, dohodněte se s vyučujícím a především si předem zjistěte podmínky absolvování předmětu.

Rozvrhy se během semestru mohou změnit, zejména tehdy, když vyučující onemocní nebo musí na pracovní cestu. Proto prosím sledujte změny, případně se podívejte den či dva před výukou na aktuální stav.

Rozvrhy pro jednotlivé obory a ročníky - zimní semestr 2018/19

 • Studijní obor Aplikovaná informatika (bakalářské studium):
 • Studijní obor Informatika a výpočetní technika (bakalářské studium):
 • Studijní obor Informační studia a knihovnictví (bakalářské studium):
  • 1. ročník - v tomto akademickém roce nebyl vypsán; předměty spadající do tohoto ročníku řešte prosím individuálně s vyučujícími, výuka také může probíhat v rámci jiného oboru.
  • 2. ročník - předměty, které nejsou v jiném studijním programu, mají v rozvrhu pouze jednu dvouhodinovku; na další výuce či konzultacích se domluvte individuálně s vyučujícím.
  • 3. ročník - předměty, které nejsou v jiném studijním programu, mají v rozvrhu pouze jednu dvouhodinovku; na další výuce či konzultacích se domluvte individuálně s vyučujícím.
 • Studijní obor Informační a knihovnická studia (navazující magisterské studium):

Změna vyučujícího? Místo Dr. Janíkové se u některých předmětů objevila Dr. Novotná. Ale pozor, ke změně vyučujícího nedošlo, protože se jedná o tutéž osobu, ovšem po změně příjmení.

Rozvrhy pro jednotlivé obory a ročníky - letní semestr 2017/18 (staré)

 • Obor Aplikovaná informatika (bakalářské studium):
 • Obor Informatika a výpočetní technika (IVT, bakalářské studium):
 • Obor Informační studia a knihovnictví (ISK, bakalářské studium):
  • Pokud si budete chtít zapsat některé předměty doporučené pro 1. ročník, hledejte v rozvrzích ostatních studijních oborů, případně se ozvěte na sarka.vavreckova (at) fpf.slu.cz
  • 2. ročník
  • 3. ročník
 • Obor Informační a knihovnická studia (IKS, navazující magisterské studium):

Informace pro všechny ročníky

Co se týče předmětů s kredity "B" (povinně volitelných), zapisujte si je přednostně v tom ročníku, který je pro daný předmět doporučený - v jiných ročnících se můžete setkat s kolizí v rozvrhu. Pokud pro předmět není stanoven doporučený ročník, řiďte se podle rozvrhu (také případně pro jiné ročníky či obory).

Třebaže se nejedná o povinné předměty, budou se hodit: nezapomeňte, že za každý rok studia musíte úspěšně absolvovat předměty typu "A" a "B" za min. 40 kreditů, minimum je stanoveno i pro předměty za celou dobu studia.

Informace pro první ročníky

Zápis do prvního ročníku kombinovaného studia probíhá ve dvou fázích:

 • zápis do studia - stáváte se studenty a dostáváte základní informace o studiu (nepotřebujete rozvrhy), probíhá v létě před začátkem studia (obvykle v červenci),
 • registrace předmětů - zapisujete si jednotlivé předměty pro daný semestr (už potřebujete rozvrhy), probíhá před každým semestrem (v případě zápisu do zimního semetru obvykle v září).

Výuka obvykle probíhá vždy v liché pátky, během semestru cca 6 až 7 dnů výuky. Zkoušky probíhají ve zkouškovém období v termínech podle dohody se zkoušejícím.

Jak se ve STAGu dostat k předmětům na svém oboru:

Pokud se chcete předem podívat, které předměty je možné si zapsat (nemusíte být přihlášeni), seznam předmětů pro svůj obor najdete takto:

 • přejděte na adresu https://stag.slu.cz/portal/studium/prohlizeni.html,
 • v menu na levé straně najděte položku Programy a obory,
 • do vyhledávacích polí zadejte příslušné údaje - forma kombinovaná, typ bakalářský nebo navazující (podle toho, na jakém stupni studujete), klepněte na Hledat,
 • v seznamu vyberte svůj obor,
 • postupně se doklikejte k tabulkám s bloky předmětů a jednotlivým předmětům.

Přihlášení


Zapomněli jste jméno nebo heslo pro přihlášení?
Klikněte zde.