RNDr. Jiří Martinů

Pracoviště:

Ústav informatiky
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava
kancelář 228
nová laboratoř robotiky - místnost 405

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník

odborný asistent

E-mail:

jiri.martinu (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 372

Zaměření / Vyučovací profil:

Cvičení v matlabu, Informační systémy o území, Informační technologie a řízení soc. služeb, Praktikum z pedag. software, Rozpoznávání obrazu

Konzultační hodiny:

Středa 14:00-15:00

Web:

Osobní stránka