Prof. Ing. Dušan Marček, CSc.

Pracoviště:

Ústav informatiky
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava
kancelář 226

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník
profesor

E-mail:

marcek (at) fria.fri.utc.sk

Telefon:

+420 553 684 363

Zaměření / Vyučovací profil:

umělé neuronové sítě, databázové systémy

Konzultační hodiny:

liché středy 9:30-10:00