Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.

Pracoviště:

Ústav informatiky
Oddělení teoretické informatiky

Adresa:

Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Pozice:

Vědecko-pedagogický pracovník, docent

E-mail:

alice.kelemenova (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 362

Zaměření / Vyučovací profil:

teorie formálních jazyků a automatů, gramatické systémy

Konzultační hodiny:

pátek (lichý týden) 8.00-9.30 hodin

Web:

Osobní stránka