Telefonní kontakty

01

+420 553 684 547

Místnost

Mgr. Kateřina Klimovičová

Email: katerina.klimovicova@physics.slu.cz

Kancelář č. 325, Bezručovo náměstí 13Pracoviště

01

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat

vědecký pracovník I.

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat