Telefonní kontakty

01

+420 553 684 017

Místnost

MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ph.D.

Email: ondrej.durczak@fpf.slu.cz

Email: Ondrej.Durczak@seznam.cz

Telefon: 603 199 530

Web: www.durczak.cz


Pracoviště

01

Institut tvůrčí fotografie

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Institut tvůrčí fotografie