Telefonní kontakty

01

+420 553 684 644

Místnost

01

R-307

RNDr. Petr Šauman

Email: Petr.Sauman@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení informačních systémů

Správce aplikace

Centrum informačních technologií

Oddělení informačních systémů