Telefonní kontakty

01

+420 553 684 282

Místnost

MgA. Miroslav Zeman

Email: miroslav.zeman@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Edukační centrum obecné fyziky a aplikované fyziky

asistent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Edukační centrum obecné fyziky a aplikované fyziky