MgA. Miroslav Zeman

Email: miroslav.zeman@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Edukační centrum obecné fyziky a aplikované fyziky

lektor

Fyzikální ústav

Fyzikální ústav

Edukační centrum obecné fyziky a aplikované fyziky

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 282

Místnost