RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.

předseda Akademického senátu

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval obor matematika-deskriptivní geometrie. Studium ukončil v roce 1964 státními závěrečnými zkouškami. Poté nastoupil na střední průmyslovou školu v Ostrově nad Ohří, během povinné vojenské služby působil jako učitel na VDU v Martině.  Následně vyučoval na SVVŠ v Opavě a v Krnově a od roku 1968 na gymnáziu v Opavě. Od roku 1973 nastoupil jako odborný asistent katedry matematiky Pedagogické fakulty v Ostravě. Po složení rigorózní zkoušky v roce 1980 mu byl Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci udělen titul RNDr. a v roce 1987 obhájil kandidát­skou disertační práci (CSc.) na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po zřízení Ostravské univerzity (OU) byl po konkurzním řízení přijat jako odborný asistent katedry matematiky Přírodovědecké fakulty OU.

Od 1. ledna 1993 působí na Slezské univerzitě v Opavě (SU) jako odborný asistent. V rozmezí let 1994 až 1997 byl proděkanem Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU pro rozvoj a informace.

Členem Akademického senátu SU je nepřetržitě od roku 1999, kdy byl poprvé zvolen. Současně po čtyři funkční období po zvolení, pracoval jako místopředseda senátu. Předsedou Akademického senátu SU byl zvolen 9. března 2021.